Tåg måste sänka farten

DANDERYD Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att förelägga Storstockholms lokaltrafik (SL) att köra tomma tåg med en hastighet av högst 30 kilometer i timmen genom Danderyd. Detta för att ljudnivån 45 decibel inte ska överskridas i sovrum i bostäder längs med järnvägen.

Beslutet gäller från den första maj 2013 och tills SL vidtagit andra bullerdämpande åtgärder.