Tågbro gör att centrum blir ett

Kommunen vill binda ihop centrala Vallentuna och göra om det till en levande småstadskärna.

En idé som utreds är att tågstationen ska sväva i luften och Ormstaån ska flyta längs en kanalgata i centrum.

Som ett tjockt streck skär Roslagsbanans räls genom centrum och delar upp Vallentunas stadskärna i ett oförenligt öst och väst. På västra sidan finns affärer, fik och service, på den östra stora fabriksbyggnader, simhall och bensinmackar.

Men nu ska centrumpusslet börja läggas. Öst och väst ska förenas i en modern stadsväv där service, kollektivtrafik, parker och bostäder skapar en attraktiv mix.

Detta enligt den viljeinriktning för centrala Vallentuna som man just nu jobbar med på kommunen.

– Det finns inga politiska beslut ännu. Men man kan säga att det handlar om att skapa en ram och en riktning för centrala Vallentuna som många olika projekt sedan har att förhålla sig till, säger Daniel Jarl, planeringschef på Vallentuna kommun.

Framtidens Vallentuna centrum som tecknas i text och bild i den så kallade programhandlingen visar ett småstadsaktigt mysigt, men ändå modernt centrum med bostadshus med butiker i gatuplan. En stationspark, i anslutning till tåg och bussar ligger i mitten och binder ihop öst och väst.

En tanke är att Roslagsbanans station lyfts upp ovanför marknivå. Under spåret myllar människor fritt mellan de två områdena.

Är det realistiskt med tanke på att en ny tågbro precis har byggts och att landstinget sparar pengar?

– Tekniskt är det absolut möjligt, sedan kommer det såklart att kosta pengar, säger Daniel Jarl.

Att pussla ihop delarna med varandra är inte helt lätt, men det finns andra sätt att minska barriär- effekten som tågrälsen nu utgör, enligt Daniel Jarl. Till exempel kan man jobba med broar som går över järnvägen.

Enklare blir det att fixa en fin vattenspegel centralt. Ormstaån går nu i en kulvert. Blottläggs den, så vips har man ett levande litet vattendrag. Längs den kan en kanalgata anläggas.

– Det är en spännande tanke att låta Ormstaån spela en roll som ett vattendrag, säger Ylva Mozis, (FP), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Vallentunabor som Mitt i Vallentuna pratar med menar att all utveckling är välkommen i ett centrum där alla väntar på en förbättring som aldrig riktigt verkar komma.

– Bara det inte blir fler frisörer, mäklare eller pizzerior, säger en kvinna som hastar förbi i östra centrum.

Programhandlingen som beskriver visionen för centrala Vallentuna väntar nu på att behandlas politiskt. I höst väntas den gå ut till samråd till kringboende och andra berörda.

Vad tycker du behövs i centrum?

Mats Lindblad, 36 år, Vallentuna:

– Vallentuna centrum har en bra grund. Men det skulle behövas mer av blommor, planteringar och uteserveringar. Det ska vara mer som en småstad, mer ombonat och mindre grått.
Linus Hjalmarsson, 20 år Vallentuna:

– Jag tycker att man kunde ha högtalare här på natten som spelade musik, kanske lugn jazz på nätterna. Sedan behövs något nattöppet.
Amanda Gumpert, 19 år, Vallentuna:

– Det behövs något nattöppet här, nu är allt dött efter 10 och det är kört om man ska handla mjölk eller vad som helst. Ett uteställe skulle också vara bra.
Annika Johansson, 35 år, Vallentuna:

– Jag tycker att centrum är ganska trist. Jag saknar butiker och restauranger av hög kvalitet. På McDonaldstomten skulle det passa bra med både bostäder och butiker.