Tågbuller kan stoppa nytt lyxhusområde

Bullret från Saltsjöbanan kommer att störa de nya bostäderna vid Morningside marina.
Bullret från Saltsjöbanan kommer att störa de nya bostäderna vid Morningside marina.
Tågbullret från Saltsjöbanan kommer att störa det nya bostadsområdet vid Morningside marina vid Duvnäsviken.

Bullerutredningen måste nu troligen göras om.

I ett yttrande riktar landstingets trafikförvaltning kritik på flera punkter mot en detaljplan för nya bostadsområdet Morningside marina vid Duvnäsviken. Planen är ute på remiss.

Främsta invändningen är att utredningen om tågbullret bygger på felaktiga grunder, att samma tågtyp trafikerar Saltsjöbanan som på tvärbanan.

Saltsjöbanan ska dock fortsättningsvis vara en järnväg, inte en spårväg, påpekar trafikförvaltningen, vilket kommer att medföra en annan bullernivå än det mindre tåget.

Genomförs förslaget i sin nuvarande form finns enligt trafikförvaltningen risk för att trafiken på Saltsjöbanan måste begränsas, och att de som bor i de nya husen utsätts för ohälsosamt buller.

– Vi säger att det behöver utredas, vi säger inte att det är omöjligt att bygga men vi avråder från det, även av skälet att det inte går någon kollektivtrafik till området, säger Sara Nordenskjöld, funktionsansvarig på trafikförvaltningen.

Närmaste kollektivtrafik till området ligger enligt trafikförvaltningen 800 meter bort, vid Saltsjö-Duvnäs station, en alltför lång sträcka enligt förvaltningen.

Troligen kommer området inte heller att få kollektivtrafik. Standarden på områdets huvudväg, Saltsjöbadsvägen, är för dålig.

För kommunen kommer uppgiften att bullerutredningen bygger på felaktiga grunder som en nyhet. Åsa Dahlgren, planarkitekt i Nacka kommun, bedömer att kommunen nu måste göra en ny bullermätning.

– Vi har ännu inte gått på djupet i analysen av svaren, men vi tar hänsyn till en så tung instans som trafikförvaltningen, säger hon.

Bristen på kollektivtrafik till området är något kommunen räknar med att väga in i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Det är beskedet Åsa Dahlgren än så länge kan ge.

Detaljplanen för de cirka 40 lägenheter som planeras vid Morningside marina, i fem flerbostadshus om tre våningar och en suterrängvåning, väntas vara klar i sensommar eller i höst.