tågdepå kan byggas under jord

Skarpnäck Stockholms tunnelbana behöver nya depåer, alltså uppställningsplatser där tågen kan städas, servas och parkeras nattetid. Efter att ha utrett frågan i några år kommer landstinget nu med två förslag. Det ena är att bygga en helt ny uppställningsplats i Skarpnäck söder om Tyresövägen. En verkstad ska i så fall placeras ovan jord medan själva depån för cirka 30 tåg byggs under jord. Det andra förslaget är att bygga ut den uppställningsplats som redan finns i Högdalen.

Fram till den 31 augusti pågår samråd kring de olika förslagen. Då kan den som vill tycka till. Det går också att lämna in sina synpunkter på plats i Skarpnäcks kulturhus den 19 augusti och i Engelska skolan i Gubbängen den 26 augusti.