ANNONS

Tågen kan hoppa över småstationer

Birgitta Andersson, 59, tycker att pendeltågstrafiken redan är bra som den är. Hon vill att SL satsar på att höja kvalitén i stället för på tätare eller snabbare tågtrafik.
Birgitta Andersson, 59, tycker att pendeltågstrafiken redan är bra som den är. Hon vill att SL satsar på att höja kvalitén i stället för på tätare eller snabbare tågtrafik.
Pendeltågstrafiken till och från stan ska snart utökas – frågan är hur. Antingen blir det tätare avgångar, eller supersnabba resor där tågen kör förbi mindre stationer.
ANNONS

Samtidigt som landstinget kämpar med besparingar planeras för nya satsningar i pendeltrafiken. 46 nya vagnar har beställts från Tyskland till en kostnad av 4,4 miljarder kronor. De första kom till Upplands-Bro i maj och provkörs på natten.

I december 2017 ska det finnas tillräckligt med vagnar för att kunna utöka trafiken, berättar landstingets spårtrafikstrateg Carl Silfverhielm.

Det finns två alternativ. Antingen tätare avgångar eller fler snabbtåg som kör förbi mindre stationer utan att stanna. De två alternativen presenteras i en rapport som skickas ut till länets kommuner i början av juni, och i höst tas beslut.

För Huddingeborna skulle tätare avgångar innebära att tågen i grunden går var tionde minut från alla stationer – som i tunnelbanan. I dag går ett tåg i kvarten.

– Sedan fyller vi på med tätare turer i rusningstrafik, till exempel var femte minut i rusningstrafik, säger Carl Silfverhielm.

Alternativet med så kallad skip-stop-tåg innebär att dagens kvartstrafik består, men kompletteras med snabbtåg som bara stannar vid huvudstationer, exempelvis Flemingsberg, Tumba och Södertälje. Dessa tåg skulle alltså kunna passera exempelvis Trångsund och Stuvsta utan stopp.

– För oss är det viktigt att alla tågen stannar i samtliga stationer, även de mindre. Kommunens byggplaner bygger på att förtäta i de stationsnära områden, säger Annika Feycthing, chef på trafik- och gatusektionen.

För pendlaren Birgitta Andersson i Huddinge spelar inget av förslagen någon speciell roll. Hon tycker att 15-minuterstrafiken räcker.

– På morgonen åker tågen redan var tionde minut. Jag tycker att det är viktigare att vi har en fungerande pendeltågstrafik. Jag tycker att man i stället borde satsa på att höja kvalitén på den befintliga trafiken, säger hon.

ANNONS

Borde pendeltågen gå oftare eller snabbare genom att köra förbi vissa stationer?

Maja Lundström, 30, Huddinge:

– Visst låter det bra med tiominuters­trafik, hellre det än snabbare tåg. Samtidigt tycker jag att det fungerar bra som det redan är, det vill säga med 15-minuters­trafik.
Bo Persson, 68, Huddinge:

– Jag tycker att det är viktigt med en fungerande pendeltågstrafik i Huddinge. Men skulle jag få välja är jag nog för en ut­ökad pendeltågstrafik snarare än snabbare tåg.
Jannike Magnusson, 46, Huddinge:

– Ja du, jag har typ tappat hoppet när det gäller pendeltåget. Jag skulle vilja ha en fungerande pendeltågstrafik, men tätare tågtrafik låter som en bra idé. Så länge den fungerar.
Kent Edsle, 50, Huddinge:

– Jag skulle vilja att tågen åker oftare och snabbare. Men om jag måste välja så skulle jag nog föredra snabbare tåg eftersom jag tycker att det fungerar bra med den 15-minuterstrafik vi redan har.
ANNONS