Tågen styrs som på 1800-talet

Roslagsbanan är en av landest modernaste järnvägar. Men i norr används ett säkerhetssystem med anor från 1800-talet.
Roslagsbanan är en av landest modernaste järnvägar. Men i norr används ett säkerhetssystem med anor från 1800-talet.
Roslagsbanan stoltserar med att vara Sveriges modernaste järnväg.

Men på norra delen av banan matas tågen fram med ett system utvecklat på 1800-talet.

– Risken för missförstånd är liten, säger ­Henrik Block, järnvägstrafikkonsult.

Trafikledaren: ”Tåg 702 har körtillstånd Lindholmen-Kårsta. Svensson”.

Tågföraren: ”Tåg 702 har körtillstånd Lindholmen-Kårsta. Andersson”.

Trafikledaren: ”Rätt uppfattat. Klart slut.”

Så låter den muntliga kommunikationen mellan tågförararen på Roslagsbanan och trafikledningen på Östra station varje gång ett tåg ska köra in på sträckan Lindholmen Kårsta, längst norr ut på Roslagsbanan.

Systemet kallas tåganmälan och är ett muntligt säkerhetssystem med rötter i 1800-talet som utvecklades för att två tåg inte skulle befinna sig på sträckan samtidigt.

– Från allra första början såg sig tågförarna för. Men det fungerade inte alltid så bra. Då införde man systemet med tåganmälan, ­säger Henrik Block, järnvägstrafikkonsult åt SL med lång bakgrund inom Roslagsbanan.

Roslagsbanan stoltserar i dag med att vara en av Sveriges modernaste järnvägar med automatisk hastighetskontroll, tillgängliga tågvagnar och satsningar på dubbelspårsutbyggnad och planskilda korsningar. Just nu pågår en åttamiljarderssatsning på banan för bättre och tätare trafik.

Men när Roslagsbanan byggs om har den norra delen av Kårstalinjen som har minst andel passagerare hamnat sist på tur.

På 1960-talet, när Roslagsbanan togs över av SJ, infördes fjärrstyrning av stationerna i syfte att effektivisera trafikledningen och spara pengar. Då försvann tågklarerarna, i dagligt tal stinsarna från större delen av tågbanan.

Enligt Henrik Block är det gamla systemet med tåganmälan som finns kvar i Kårsta Lindholmen ­säkert.

– Risken för misstag är liten, ­säger han.

Systemet ska dock försvinna. 2018 är en upprustning för mellan 20 och 30 miljoner kronor av Roslagsbanans nordligaste sträcka, mellan Lindholmen och Kårsta planerad. Syftet är som på övriga banan snabbare och tätare trafik. Då går systemet med tåganmälan i graven och en del av banans historiska karaktär försvinner.

– En del av mysfaktorn var ju att stinsen gick ut och signalerade med sin signalspade. Den är ju redan borta sedan länge. Vill man njuta av mysfaktorn med gamla tåg bör man nog besöka en museijärnväg, Lännakatten till exempel, säger Henrik Block.

En del av mysfaktorn var ju att stinsen gick ut och signalerade med sin signalspade.Henrik Block

Fakta

Lindholmens station byggs om

Stationerna längst norrut ska rustas upp de kommande åren:

Ombyggnad av Lindholmens station är planerad att genomföras under 2016. Bland annat ska plankorsningen få en separat övergång för gående och cyklister.

Två övergångar norr om plattformarna ska ersättas med en bomförsedd övergång och bommar sätts upp vid korsningen med gångvägen, mellan Vasa­vägen och skolan.

Sträckan Lindholmen-Kårsta får ett förnyat signalsystem och en ny mötestation i Frösunda byggs.Källa: SL