ANNONS

Södra station blir nya Centralen i ett halvår

"Getingmidjan" ska byggas om.
"Getingmidjan" ska byggas om.
Totalt ett halvårs avstängd tågtrafik, en ny "centralstation" vid Södra station och avstängningar för bilarna på centralbron. Det blir resultatet när Getingmidjan ska rustas upp.
ANNONS

Sveriges mest trafikerade tågsträcka med ett tåg var tredje minut. Den så kallade getingmidjan, alltså tågsträckan på broarna mellan centralen och Södermalm är, som Mitt i tidigare berättat, i uselt skick. Spåren och broarna har inte rustats upp sedan 50-talet. Inte förrän nu.

Det enorma renoveringsprojektet har redan smygstartat med en del provborrningar och kabelförflyttningar. Men det stora arbetet drar igång först sommaren 2018. Och du kan vänta dig trafikkaos.

Bron över Riddarholmen stängs av

Då stängs nämligen all tågtrafik mellan centralen och Södra station av i hela två månader. Något som kommer att upprepas under somrarna 2019 och 2020.

I ansökan till mark- och miljödomstolen, som Trafikverket nyligen skickat in, framgår att arbetet kommer att få stora konsekvenser för både trafiken och närboende. Störst påverkan blir det naturligtvis på tågtrafiken. Den nya Citybanan öppnar 2017 vilket gör att alla pendeltåg kan gå där i stället. Men inga regionaltåg kan passera Stockholm.

– Tågen kommer att vända antingen vid Stockholms södra eller i Flemingsberg, säger Kent Sahlman som är projektchef för renoveringen.

Södra Station och Flemingsberg får alltså delat ansvar som Stockholms nya centralstation för alla tåg som kommer från platser söderifrån som exempelvis Malmö och Göteborg. De resenärer som ska vidare norrut får ta pendeln eller annan kollektivtrafik till centralen.

Även cykelbana kan påverkas

Men arbetena påverkar även biltrafiken på Centralbron. Kortare delar av körfältet närmast spåren, kommer att behöva stängas av under delar av arbetet.

– När man lyfter på de nya broöverbyggnaderna kan man inte ha trafik under ett par tre dygn varje sommar. Sedan finns det också andra reparationsarbeten på sträckan så det blir ett antal dygn varje sommar. Vi har delat upp arbetet för att minimera störningarna som skulle kunna uppstå, säger Kent Sahlman.

Även gång- och cykeltrafikanter kommer att påverkas under större delen av tiden mellan 2018 och 2020. Dessa kommer förmodligen att få använda Vasabron i stället för Centralbron för att ta sig från Riddarholmen till centrum, enligt Kent Sahlman.

ANNONS

– Vi har också en diskussion om att utöka Riddarholmslinjen så att pendelbåtstrafiken som i dag går mellan Stadshuskajen, Söder Mälarstrand och Kungsholmstorg också lägger till vid Riddarholmen.

getingmidjan karta

 

Fakta

Det här ska hända

Getingmidjan är Sveriges mest trafikerande tågsträcka och består av två tågspår förbi Gamla stan.

Länge planerades ett tredje spår men planerna lades ner till förmån för den helt nya Citybanan-tunneln med två egna spår. Cirka 300 meter påbörjad tunnel finns fortfarande kvar öster om Södermalmstorg.

Renoveringen av getingmidjan väntas kosta 3,2 miljarder kr.

Källa: Trafikverket
Fakta

Så påverkas du

Spåren stängs av helt somrarna 2018, 2019 och 2020.

Gång- och cykeltrafiken över centralbron leds om.

Biltrafiken stängs av på ett körfält ett antal dygn varje renoveringsomgång.

Arbetet kommer att bullra rejält. Riktvärdet för utomhusbuller ”kommer att vara svårt att klara under byggskedet för ett betydande antal byggnader” står det i trafikverkets miljöansökan.

Källa: Trafikverket
ANNONS