Bygglov kan slopas för liten utbyggnad

Vardagsrummet ska bli större i villan som byggs ut av villaägaren Ove Johnsson. Han menar att det blir ett enklare förfarande om bygglov inte behövs vid en mindre tillbyggnad.
Vardagsrummet ska bli större i villan som byggs ut av villaägaren Ove Johnsson. Han menar att det blir ett enklare förfarande om bygglov inte behövs vid en mindre tillbyggnad.
Snart kan det bli fritt fram att bygga ut huset med 15 kvadratmeter – utan bygglov. Allt enligt ett nytt lagförslag.

– Det skulle göra det enklare och man slipper byråkratin, säger villa­ägaren Ove Johnsson.

Ove Johnsson har varit snickare under sitt yrkesverksamma liv. Nu är han 74 år och pensionär.

När Lokaltidningen Mitt i besöker honom är han i full färd med att bygga till villan medan hustrun Ulla pysslar i trädgården på Vilans väg i västra Danderyd.

– Vi vill ha ett större vardagsrum och ska bygga till villan med 18 kvadratmeter, säger Ove Johnsson.

Sedan han tog över sitt gamla föräldrahem 1984 har han byggt om fyrarumsvillan invändigt med bland annat nytt kök, nya fönster och han har låtit installera bergvärme.

– Jag har tänkt bygga ut i 25 år. Nu går det inte så fort för jag har inte samma ork som förr och jag bygger även till sommarhuset i skärgården. Men jag räknar med att ha lagt på taket innan vintern kommer. Sedan kan jag fortsätta inomhus, säger Ove Johnsson.

Nästa år räknar han med att tillbyggnaden är klar. Då ska hela huset få ny puts utvändigt.

Vad tycker du om förslaget att man ska få bygga till sin villa med 15 kvad­ratmeter utan bygglov?

– Det skulle bli lite enklare och smidigare så man slipper byråkratin, säger Ove Johnsson.

Lars Magnusson, regeringens utredare, håller med om att reglerna för bygglov kan göras enklare.

– I dag är det onödigt krångligt, säger han.

Lars Magnusson menar att kommunernas tjänstemän lägger ner för mycket tid på småärenden i stället för att rikta uppmärksamheten på större och viktigare byggen.

– Det finns en gräns för hur mycket samhället ska lägga sig i. Vi vill flytta den gränsen lite.

Jamal Esfahani, stadsarkitekt i Danderyd, ser både för och nackdelar med förslaget.

– Jag har inte läst det men det är inte så bra om man får bygga till hur som helst, till exempel när det gäller hus med kulturhistoriskt värde, säger han.

Skulle det underlätta för kommunens bygglovshandläggare om det nya lagförslaget gick igenom?

– Uppskattningsvis fem procent av bygglovsärendena handlar om dessa utbyggnader så det skulle innebära mindre jobb för vår del, säger Jamal Esfahani.

Förslaget har gått på remiss till cirka 140 instanser, bland annat länsstyrelser och kommuner, dock inte till Danderyd. Det kan utmynna i en proposition i mars 2014. Dessförinnan, i januari, ska frågan upp i lagrådet.

– Då kan regeringen sätta ner foten och säga om man ska gå vidare med förslaget eller inte, säger Johan Hjalmarsson, ämnessakkunnig på regeringskansliet.

Det finns en gräns för hur mycket samhället ska lägga sig i.LARS MAGNUSSON REGERINGENS UTREDARE

Fakta

Takkupor och extrarum kan tillåtas

Enligt utredningen bör det bli tillåtet att:

Göra en liten tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter om den inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

I befintlig byggnad eller komplementbyggnad inreda ytterligare en bostad.

Utföra högst två takkupor som upptar maximalt halva takfallet om det inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen.

Källa: Regeringens utredning