Taktiken som ska höja Väsbys betyg

Lärare som inspirerar och sporrar varandra, elever med bättre koll på hur de ligger till och snabbare stöd till dem som har det tufft.

Så lyder den nya taktiken som ska höja betygen i Väsbys skolor.

Det var i onsdags som styrelsen för Väsby välfärd fattade beslutet om skolstrategin som kallas ”Alla i mål”.

Den handlar bland annat om att den kommunala skolan tidigt ska hjälpa barn som har svårt i matematik och språk. Dessutom ska elever oftare informeras om hur de ligger till betygsmässigt.

– Alla elever ska lyckas i skolan, ingen ska falla igenom med den nya skolstrategin. Eleven ska fortlöpande få reda på hur det går i skolan. De får alltså en regelbunden bedömning av läraren i stället för att bara få ett samlat betyg i slutet av terminen, säger Erik Palmstierna (M), ordförande i styrelsen för Väsby välfärd.

Lärarna ska också få mer tid till att lära av varandra. Enligt Erik Palmstierna är det en oerhört viktigt att lärarna utbyter erfarenheter och idéer för att kunna utveckla och förbättra undervisningen. Utbytet kollegorna emellan kan exempelvis handla om att en lärare från en annan klass kommer in och observerar och bedömer hur den ordinarie läraren arbetar.

– Det är lätt hänt att det bara rullar på och att det blir en slags låt-gå-mentalitet, i stället för att ta fram verktyg för att förbättra undervisningen, säger Erik Palmstierna.

Pernilla Fransson, kommunombud för lärarnas riksförbund i Väsby, välkomnar den nya strategin:

– Men för att klara det krävs det att vi verkligen kan jobba fokuserat på undervisningen och frigörs från annat arbete som också har med skolan att göra.

Fakta

Strategin bygger på forskning

Väsby Välfärd arbetade fram den nya skolstrategin ”Alla i mål” i höstas.

Innan strategin blev klar gjordes en kartläggning av skolornas och elevernas resultat.

Rektorer och lärare i de kommunala skolorna har nu fått materialet som ska ligga till grund för arbetet.

Skolstrategins olika delar bygger på vetenskaplig forskning.

Källa: Upplands Väsby kommun