Min lokala hjälte

Talböcker endast för läsnedsatta

FÖRTYDLIGANDE

Lokaltidningen Mitt i skrev förra veckan om möjligheten att ladda ner talböcker på Solna stadsbibliotek. Biblioteket vill förtydliga att det endast gäller personer med någon typ av läsnedsättning, till exempel dyslexi, synskada eller rörelsehinder.

– Tal- och punktskriftbiblioteket har sådana regler. Det har med upphovsrätten att göra, säger bibliotekarie Eva-Karin Winblad.

Övriga låntagare kan precis som tidigare fortsätta låna ljudböcker och e-böcker på biblioteket.