ANNONS

Talgoxen regerar bland Roslagens vinterfåglar

Talgoxe.foto: torbjörn andersson
Talgoxe.foto: torbjörn andersson
Talgoxen är kungen bland vinterfåglar, även i Österåker och Vaxholm. Det visar årets stora fågelräkning. Gråsparven kom inte ens in på tio-i-topp.
ANNONS

En liten gulmagad gynnare toppar återigen listan över de vanligaste vinterfåglarna, både i Österåker och Vaxholm. Det visar årets fågelräkning från Sveriges Ornitologiska förening (SOF). Näst vanligast i de två kommunerna var blåmesen. Att det fram till januari var en ganska mild vinter har bidragit till att ovanligt många fåglar övervintrat.

För snart två veckor sedan genomförde SOF sin stora vinterfågelräkning. Fågelskådare från söder till norr gick då mangrant ut och räknade fåglar vid matningsplatser och rapporterade sina iakttagelser till föreningen. Totalt baseras det preliminära resultatet på fler än 15 000 rapporter. Resultatet är tänkt att fungera som ett stickprov på hur fågelbeståndet ser ut och kan jämföras med tidigare år.

Inventeringen visar att talgoxen fortfarande är vanligast i hela landet. Däremot minskar grönfinken och gråsparven. Grönfinken minskning har drabbats av en sjukdom som kallas gulknopp. Om resultatet från vinterfågelräkningen är representativt innebär det att grönfinken minskat med en tredjedel sedan 2006. Varför gråsparven minskat är däremot en gåta. Jämfört med 2006 har gråsparvarna minskat med en fjärdedel utan att någon vet exakt varför.

Minskningen oroar Staffan Müller, kampanjledare för vinterfågelräkningen på SOF.

– Vi tror att de lider mycket av att det inte finns lika mycket natur att vara i eftersom det gamla odlingslandskapet håller på att försvinna, säger han.

Enligt SOF får gråsparven bland annat färre ungar i dag än för 50 år sedan.

Eftersom det är den fågel som lever närmast människan finns det anledningen att utreda sambandet närmare anser föreningen.

Fakta

Vanligaste vinterfåglarna