Tall i vägen ingen fara

Johanneshov I ett brev till stadsdelen påpekar en bostadsrättsförening i Johanneshov att en tall står i vägen för utryckningsfordon på en brandgata vid fastigheten. Tallen har stått i vägen för brandbilen sedan 70-talet, framgår det av brevet.

Bostadsrättsföreningen hotar med att koppla in sina jurister om inte trädet fälls.

Men nu har stadsdelen varit i kontakt med brand­kåren som säger att det inte är någon fara att tallen står där den står.

– Nu får vi fälla den själva, säger Hans Jansson, som ansvarar för frågan i bostadsrättsföreningen.