Tallbohovskolan har kvar klass 6–9 ett år till

JAKOBSBERG Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt senaste möte att avveckla årskurs 6–9 i Tallbohovskolan från och med hösten 2015, ett år senare än tidigare sagt. Elever får därefter söka till andra skolor för att gå klart grundskolan.

Genom att slopa årskurs 6–9 hoppas politikerna att fler elever ska nå studiemålen i andra skolor och därmed få gymnasiebehörighet.