Talliden granskas efter vårdskandal

En kvinna tvingades amputera benen på grund av bristfällig vård, och flera missförhållanden på ­Seniorcenter Talliden lex Sarah-utreddes inte.

Nu granskas boendet.

Nacka kommun gick i förra veckan ut med ett pressmeddelande om att äldreomsorgen vid Seniorcenter Talliden haft brister.

En granskning av omsorgen inleddes i samband med en allvarlig vårdskada, då en kvinna tvingades amputera båda underbenen, berättar Anette Böe, direktör för Nackas kommunala boenden.

Enligt en lex Maria-anmälan orsakades vårdskadan av att kommunikation och dokumentation på boendet inte har fungerat. Ingen läkare ska ha informerats om att hennes sår på fötterna förvärrades.

– Det har indikerats på flera sätt att det inte fungerat som det ska. Bland annat har det ekonomiska underskottet varit väldigt högt jämfört med de andra seniorboendena, säger Anette Böe.

Efter sommaren ifrågasatte socialtjänsten kvaliteten vid Seniorcenter Talliden.

Det uppdagades också att det inträffat ett antal incidenter då lex Sarah-utredningar inte hade gjorts. Detta trots att det varit fråga om missförhållanden eller risk för missförhållanden, händelser som ska rapporteras enligt regelverket.

– Vi bestämde oss för att göra en ännu mer djupgående genomgång av hela verksamheten, som pågår just nu. Man går igenom alla delar, som kommunikation, dokumentation och rutiner, och ser hur de fungerar.

Den ansvariga verksamhetschefen för Seniorcenter Talliden har sagt upp sig i samband med granskningen. Hon vill inte kommentera uppgifterna om brister.

Fakta

Har utretts i efterhand

Tre lex Sarah-utredningar har gjorts i efterhand efter att granskningen av Talliden inleddes.

Två av dem handlar om larm som inte fungerat när äldre ringt på hjälp. Felen har nu åtgärdats.

Det tredje händelsen var en fallolycka som inte dokumenterats. När den åldring tvingades åka ambulans till sjukhus ett dygn senare var orsaken till skadan inte känd.

Källa: Nacka kommun