Tältlägret vid Kista gård har upplösts

KISTA Tältlägret vid Kista gård, som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat om, är nu enligt polisen borta.

– Vi har med hjälp av bra rutiner inom stadsdelens myndigheter kunnat agera snabbare när tält ställts upp på kommunens mark och använt oss av ordningslagen som stöd när vi avhyst otillåtna campare, säger Jörgen Karlsson.

Polisen uppskattar att ett 30-tal vuxna personer, men även barn, bodde olovligt i skogen.