Gråt och tandagnisslan när centrum byggdes

Flygbild över Tureberg 1958, där centrum ligger låg villor och Skanskas fabrik.
Flygbild över Tureberg 1958, där centrum ligger låg villor och Skanskas fabrik.
Vy över centrala Sollentuna idag.
Vy över centrala Sollentuna idag.
Turebergs torg år 1971.
Turebergs torg år 1971.
Informationsmöte år 1962 då kommunledningen informerade om att 115 villor skulle rivas.
Informationsmöte år 1962 då kommunledningen informerade om att 115 villor skulle rivas.
Oscar Bloms trädgårdsmästeri på Poppelvägen brändes ner 1965 för att bredda vägen.
Oscar Bloms trädgårdsmästeri på Poppelvägen brändes ner 1965 för att bredda vägen.
Bygget av Servicehuset på Malmvägen år 1969.
Bygget av Servicehuset på Malmvägen år 1969.
Oscariahuset på Sollentunavägen 164 rivs 1971, på bottenvåningen låg Oscariaaffären.
Oscariahuset på Sollentunavägen 164 rivs 1971, på bottenvåningen låg Oscariaaffären.
Det nya kommunhuset byggs i Tureberg 1974.
Det nya kommunhuset byggs i Tureberg 1974.
Bygget av kommunhuset går framåt, 1974.
Bygget av kommunhuset går framåt, 1974.
Invigningen av nybyggda Sollentuna Centrum den 13 November 1975.
Invigningen av nybyggda Sollentuna Centrum den 13 November 1975.
Kung Carl XVI invigde Sollentuna centrum och många köade förväntansfullt.
Kung Carl XVI invigde Sollentuna centrum och många köade förväntansfullt.
Många människor fick lämna sin hem när Sollentuna centrum skulle byggas. Tårar och ilska präglade många av kommunens informationsmöten. Men på invigningsdagen flockades nyfikna Sollentunabor för att se det nya centrumet och kungen själv som var på invigningen.

Året var 1958 och samhället i Sollentuna hade växt fort sen början av 1900-talet. När det blev bostadsbrist i Stockholm valde många att bygga ett eget hem utmed järnvägen och pendla till arbetet i stan. Där Sollentuna Centrum ligger idag sträckte sig villor så långt ögat kunde nå, förutom området vid stationen där det låg industrier.

Turebergs torg 1971.

Det är ett ögonblick från en svunnen tid som fångats från ovan i lantmäteriets flygfoto. Nu har arbetet med att publicera de historiska bilderna från 50-, 60- och 70-tal på lantmäteriets hemsida påbörjats.

– Fram till 1900-talets början var Sollentuna ett lantbrukarsamhälle men därefter byggdes många villor i kommunen. Nästa stora förändring kom efter kriget när nya områden planerades, säger Olof Svanberg, kommunantikvarie i Sollentuna.

Kommunhus byggs i Tureberg 1974. Foto Gösta Ask.

Då upplevde Stockholm återigen en kraftig befolkningsökning och i Sollentunas generalplan 1947 planerades flera nya bostadsområden med flerbostadshus. Rostunda och Skälby var två av dem. Stockholm var i en väldigt expansiv fas och i samband med att kommunikationerna förbättrades valde fler att flytta ut från innerstan.

– Den största förändringen sen 1960 är att E4 har dragits genom kommunen, säger Svanberg.

 

Innan andra världskriget hade kommunen sitt administrativa centrum i Norrviken men därefter flyttades det till Tureberg.


Bygget av Servicehuset på Malmvägen år 1969.


Nästa stora omvandling kom under 60-talet när miljonprogrammet lanserade och kommunen tog initiativ till nya stora lägenhetskomplex. Ett av miljonprogrammets praktexempel står i centrala Sollentuna. 1969 påbörjades bygget av Servicehuset på Malmvägen.

– Där fanns flera servicefunktioner som en reception för de boende, restaurang, butiker och ett bibliotek. Men när centrum byggdes ut på andra sidan järnvägen flyttade de flesta serviceinstanser dit.

Oscar Bloms trädgårdsmästeri på Poppelvägen brändes ner 1965 för att bredda vägen för Turebergsleden.

Planerna på att omvandla torget i Tureberg till ett modernt centrum i Sollentuna väckte starka känslor. I början av 60-talet hölls informationsmöten där boende informerades om att över hundra husägare skulle tvingas sälja sina hem som stod i Tureberg.

– Många tvångsavflyttades från hus som deras föräldrar eller de själv byggt. Husen revs och eldades ner för att ge plats åt centrum. Det blev en hätsk diskussion mellan kommunen och berörda fastighetsägare med mycket gråt och tandagnisslan.

I centrala Tureberg byggdes ett nytt kommunhus och Sollentuna centrum. Vid invigningen i november 1975 var det många förväntansfulla Sollentunabor som trängdes för att komma in. En anledning kan ha varit att det var kung Carl XVI Gustaf som invigde centret.

Fakta

1958

  • 23 320 personer bor i Sollentuna kommun.
  • VM i fotboll arrangeras i Göteborg och Sverige tar VM-silver på hemmaplan.
  • En liter mjölk kostade 72 ören, vilket motsvarar 8,76 kronor i dagens penningvärde.
  • Det dröjer elva år innan pendeltågen börjar rulla från Märsta till Södertälje.
Källa: SCB