Stora skillnader i barns tandhälsa – karies ovanligare i Roslagen

Pojke hos tandläkaren. Tandhälsa. Tandvård. Stora skillnader i tandhälsa bland barn och unga i Stockholms län.
Vaxholms treåringar har tredje friskast tänder och 19-åringarna näst bäst tänder i länet.
Tandhälsan hos länets barn och ungdomar varierar väldigt mycket. I Vaxholm har bara knappt var femte 19-åring problem med karies, medan det är dubbelt så vanligt i Södertälje och Botkyrka.

Tandhälsan ser inte likadan ut i länets alla delar. I Vaxholm, Danderyd, Vallentuna och Täby har barn och ungdomar minst karies medan de i Järfälla, Haninge, Botkyrka och Södertälje tillhör de som har mest problem.

Det visar en undersökning som Region Stockholm nyligen genomfört.

Undersökningen drar tydliga kopplingar mellan socioekonomisk status och god tandhälsa – detta trots att tandvården är fri för alla svenska barn.

– Det är såklart väldigt tråkigt, men det är inte ett problem som är unikt för Stockholm. Dessa tendenser finns över hela världen. Det sker väldigt mycket forskning på detta men det finns ännu inga svar på varför det ser ut så här, säger Karin Fälldin (C), ordförande i tandvårdsberedningen i region Stockholm.

Utsatta områden ska få hjälp

För att råda bot på problemet, i områdena med sämst tänder, genomför regionen nu en rad insatser.

– Bland annat så sker de första tandläkarbesöken vid två istället för vid tre års ålder i dessa områden. Det sker fluorsköljningar i skolorna och tandläkarklinikerna får mer pengar från regionen när de tar emot patienter från de områden som har sämst tandhälsa, säger Karin Fälldin (C).

Tandhälsan generellt god

Däremot kan regionen i undersökningen konstatera att tandhälsan är god i länet.

– Generellt sett har vi en god tandhälsa i Stockholm. Undersökningen visar samma trender som vi har sett tidigare, säger Karin Fälldin (C).

Länets 19-åringar har 1,4 procent bättre tandhälsa än vid förra undersökningen. Det innebär att 57,3 procent har kariesskadade tänder.

Gruppen 7 till 14 år visar däremot upp en försämring på 1,4 procentenheter. Andelen personer i gruppen med tänder, skadade av karies, ligger nu på 34,1 procent.

3,7 procent av länets 3-åringar har kariesskadade tänder, det innebär att resultatet är oförändrat sedan 2017.