Så många 3-åringar har hål i tänderna i Farsta

Pojke hos tandläkaren. Tandhälsa. Tandvård. Stora skillnader i tandhälsa bland barn och unga i Stockholms län.
Skilladen i tandhälsa är stor i Stockholms stad, mellan olika stadsdelar.
Nära 4 procent av 3-åringarna i Farsta stadsdel har karies. Det är en högre andel än barnen i innerstan. Sämst tandhälsa har dock barn i Spånga-Tensta, Skärholmen och Hässelby-Vällingby.
Det visar en färsk undersökning.

Tandhälsan hos Stockholms barn och ungdomar varierar väldigt mycket. Det visar en undersökning som Region Stockholm nyligen genomfört.

Undersökningen gör tydliga kopplingar mellan socioekonomisk status och tandhälsa – trots att tandvården är fri för alla svenska barn.

– Det är såklart väldigt tråkigt, men det är inte ett problem som är unikt för Stockholm. Dessa tendenser finns över hela världen. Det sker väldigt mycket forskning på detta men det finns ännu inga svar på varför det ser ut såhär, säger Karin Fälldin (C), ordförande i tandvårdsberedningen i region Stockholm.

För att råda bot på problemet, i områdena med sämst tänder, genomför regionen nu en rad insatser.

– Bland annat så sker de första tandläkarbesöken vid två i stället för vid tre års ålder i dessa områden. Det sker floursköljningar i skolorna och tandläkarklinkerna får mer pengar från Regionen när de tar emot patienter från de områden som har sämst tandhälsa, säger Karin Fälldin (C).

Spånga-Tensta i botten

Sämst tandhälsa har 3-åringarna i Spånga-Tensta där 8,8 procent har haft karies. Sedan följer Skärholmen (8,4 procent) och Hässelby Vällingby (7,9 procent). Av Farstas 3-åringar har 3,9 procent haft karies, visar undersökningen. Det kan jämföras med Älvsjö (0,7 procent),  Kungsholmen (0,9 procent) och Östermalm (0,9 procent) – de stadsdelar som ligger bäst till.

Stora skillnader hos kommunerna

Även i länets kommuner är skillnaderna stora.  Danderyd, Vallentuna, Täby och Vaxholm har minst karies av länets kommuner medan Järfälla, Haninge, Salem och Botkyrka har störst problem.

Tandhälsan god i länet

Däremot kan regionen i undersökningen konstatera att tandhälsan är god i länet.

– Generellt sett har vi en god tandhälsa i Stockholm. Undersökningen visar samma trender som vi har sett tidigare, säger Karin Fälldin (C).

Länets 19-åringar har 1,4 procent bättre tandhälsa än vid förra undersökningen. Det innebär att 57,3 procent har kariesskadade tänder.

Gruppen 7 till 14 år visar däremot upp en försämring på 1,4 procentenheter. Andelen personer i gruppen med tänder, skadade av karies, ligger nu på 34,1 procent.

3,7 procent av länets 3-åringar har kariesskadade tänder, det innebär att resultatet är oförändrat sedan 2017.