Tandklinik lockade med biobiljetter

Tandläkarkonkurrens. Nu ska de båda parterna mötas för att reda ut vad som hände under Husbyfestivalen.
Tandläkarkonkurrens. Nu ska de båda parterna mötas för att reda ut vad som hände under Husbyfestivalen.
Under Husbyfestivalen lockade Tandcentralen i Husby nya patienter med bland annat biobiljetter i ett lotterihjul.

Under dagen omlistades cirka 90 barn från Folktandvården i Kista.

Enligt Folktandvården uppfattade föräldrarna aldrig att de skrev på för listning, utan trodde de skrev på för biobiljetterna.

Det var under Husbyfestivalen, lördagen den 27 augusti i år, som Tandcentralen i Husby var på plats för att informera om sin verksamhet.

Enligt klinikchefen Dina Majid hade de ett lotterihjul där man bland annat kunde vinna biobiljetter. Under dagen fick de drygt 100 nya patienter, som listade sig hos dem. 20 biobiljetter lottades ut under dagen enligt Dina Majid.

– Vi brukar få många nya patienter när vi är ute och visar upp oss. Många känner inte till att det finns en tandvårdsklinik i Husby, sedan Folktandvården lades ner, säger hon.

Folktandvården i Kista reagerade över listningen när det var så pass många barn som försvann från dem under en och samma dag.

– Några av barnen var under pågående behandling och hade tider inbokade hos oss för att laga hål, säger Sanna Gullberg, klinikchef på Folktandvården i Kista.

De ringde runt till 22 av föräldrarna som omlistat sig för att höra varför de valt att avbryta behandlingarna.

– Vi ville försäkra oss om att de fick fortsatt vård och då visade det sig att många av föräldrarna inte uppfattat att de listat om sig, utan trodde att de skrev på för att få biobiljetter, säger Sanna Gullberg.

Enligt Sanna Gullberg har föräldrarna som de kontaktat valt att fortsätta komma till Folktandvården.

Folktandvården i Kista har kontaktat Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting för att få hjälp med att reda ut vad som hände under Husbyfestivalen.

– Vi hoppas att vi kan få ett ökat samarbete i närområdet, det är bäst för patienterna, säger Sanna Gullberg.

Den 5 oktober ska parterna träffas på ett möte.

– Föräldrar har rätt att lista om sina barn varenda dag om de så vill. Men vi ska se över om marknadsföringen var förenligt med de regler som vi har, säger Hans Hellström, enhetschef på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Dina Majid säger att Folktandvården reagerar varje år när patienter väljer att lista sig hos Tandcentralen i stället.

– Vi konkurrerar. Men av naturliga skäl väljer många oss på grund av närhetsprincipen, säger hon.