ANNONS

Slog larm om tandläkare – tog fyra år att utreda

Det fanns brister i samtliga journaler som granskades.
Det fanns brister i samtliga journaler som granskades.
Tänder drogs ut och rotfyllningar kontrollerades inte. Redan 2014 slog Försäkringskassan larm om den slarvige tandläkaren. Först nu kommer beslutet: tandläkaren får kritik för bristerna – men kan fortsätta jobba.
ANNONS

Redan 2014 slog Försäkringskassan larm till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om tandläkaren från södra Stockholm. Hans diagnoser var bristfälliga och röntgenunderlaget otillräckligt, framkom det.

Ivo kallade tandläkaren till ett möte, där han medgav vissa felaktigheter, men skyllde dem på brister i rutiner och utrustning vid den klinik där han då arbetade.

Våren 2015 fick mannen ett nytt jobb, på en klinik i södra Stockholm. Ivo begärde då raskt in tio patientjournaler från kliniken för granskning. I samtliga journaler hade Ivo saker att anmärka på.

Tänder drogs ut utan kontroll

Bland annat hade tänder/rotrester tagits bort utan kontroll av patientens allmänmedicinska tillstånd, tandlossning hade inte undersökts och diagnostiserats och behandlingsplaner för karies var ofullständiga.

Nu har Ivo fattat beslut att kritisera tandläkaren för brister i behandling och journalföring – fyra år efter det att Försäkringskassan slagit larm.

Varför har det tagit så lång tid?

– Myndigheten har varit hårt belastad av framför allt enskilda klagomål, och utredningen har tyvärr dragit ut på tiden, säger Lars Svärd, tillsynstandläkare vid Ivo.

Utreds igen

Ivo har också beslutat att fortsätta att utreda tandläkarens yrkesutövning, eftersom beslutet bygger på flera år gamla uppgifter. Färskare handlingar ska begäras in.

När den nya granskningen är klar ska Ivo ta ställning till om de ska begära att tandläkarens legitimation dras in. Fram till ett eventuellt sådant beslut kan tandläkaren fortsätta arbeta.

ANNONS

På frågan om det är patientsäkert skriver Ivo i ett mejl till Mitt i att det är vårdgivaren, alltså kliniken, som är ansvarig för att personalen arbetar på ett patientsäkert sätt.

Kan ha gått i pension

Tandläkaren har haft kliniker i Sundbyberg, Vällingby och på Södermalm.

Han är nu i pensionsåldern, och det är oklart om han fortfarande är verksam. Han har ett aktivt tandläkarbolag registrerat, men har inte gått att nå.

Fakta

Här är Ivos anmärkningar mot tandläkaren

✔️ Uppgift om varför patienten sökt vård saknas i samtliga journaler

✔️ Uppgifter om vad röntgen visat saknas i samtliga journaler

✔️ Uppgifter om patientens allmänmedicinska status saknas

✔️ Tandlossning har inte undersökts

✔️ Utredning och behandlingsplan för karies saknas

✔️ Bedömning om infektion vid rotfyllda tänder saknas

✔️ Tänder har dragits ut utan att roten röntgats

✔️ Tänder har tagits bort utan att patientens allmäntillstånd kontrollerats

Källa: Ivo