Tandläkarlokal byggs om till skolsalar

I Hässelby Villastads skola nådde nästan 92 procent av niorna gymnasiebehörighet.
Hässelby villastads skola växer genom att ta över och bygga om en gammal tandläkarlokal.
Där man förr drog ut tänder och åtgärdade karies ska man i framtiden fylla igen hål i skolelevers bildning. Hässelby villastads skola ska bli större - genom att en gammal tandläkarlokal byggs om till lärosalar.

Under de kommande åren väntas elevunderlaget i Hässelby villastad växa rejält, bland annat på grund av de 600 nya bostäder som planeras i Riddersvik.

Det innebär att Hässelby villastads skola i sin nuvarande form inte kommer att räcka till. Därför föreslås nu att en före detta tandläkarmottagning som ligger i en av skolans byggnader, hus B, byggs om och anpassas för att fungera som undervisningslokaler.

Även på våningen ovanför den gamla mottagningen kommer förändringar att ske, och genom en ny planlösning blir det flera fullstora klassrum och grupprum där.

– Jag tycker det är en jättebra lösning. Det är väldigt många som vill gå i vår skola och vi behöver lokaler till dem. Det här kommer att ge oss större möjlighet att gruppera efter elevernas behov, säger Åsa Killander, rektor på Hässelby villastads skola.

Totalt kommer ombyggnationerna att ge skolan ytterligare 80 elevplatser. Kostnaden beräknas till cirka sju miljoner kronor, och enligt planen som arbetena vara klara i augusti 2020.

Beslut om genomförande av projektet väntas tas i utbildningsnämnden på torsdag.