Tanto kan få ett 300 meter långt strandbad

Strandbadet i Tantolunden kan bli 300 meter långt.

Efter ett medborgarför­slag vill nu tjänstemänn­en att en förlängning av stranden utreds.

– Vi tycker att det är en bra idé att förlänga strandbadet och få ett stort bad. Det ligger nära kollektivtrafik och är lätt att ta sig till. Det skulle också tillföra parken mycket, säger Mats Christenson, handläggare i stadsmiljöfrågor på stadsdelsförvaltningen.

2010 fick Tantolunden ett officiellt strandbad. Då hade det varit badförbud sedan 1997 eftersom upprepade mätningar visat att vattnet var otjänlig. Sedan dess har flera åtgärder vidtagits för att rena vattnet.

Man har bland annat byggt bassänger vid Loopen Marina där regnvattnet renas innan det rinner ut i Årstaviken samt tätat en läckande avloppsledning. Och nu är vattenkvaliteten bra.

Sedan badet invigdes har det fina dagar varit packat med folk på den lilla strandremsan.

– Det har varit väldigt välbesökt. Drakenbergsparken är en av de mest besökta parkerna i Stockholm och ett stort bad där skulle vara attraktivt för många, säger Mats Christenson.

Enligt medborgarförslaget skulle stranden utvidgas i riktning mot Loopen Marina och Årstabron.

– Även om vi har en strand där i dag så har man ändå inte riktigt känslan av strand. Om man tar bort båtklubben och öppnar upp så blir det mer strandkänsla, men då måste man förstås hitta en ersättningsplats till båtklubben.

Man skulle också behöva flytta reningsbassängerna.

För att kunna förlänga stranden österut mot Årstabron krävs bland annat att man flyttar stenarna som ligger mot strandkanten.

Den nya badstranden skulle kunna bli drygt 300 meter. Om den också skulle bli bredare är oklart.

– Vi har inte tittat så på detaljer än, säger Mats Christenson.

Tjänstemännen vill nu få politikernas mandat att jobba vidare med att utreda hur en förlängning av stranden skulle vara möjlig och vad det skulle kosta. Beslut fattas i stadsdelsnämnden på torsdag.

Men någon förlängning till i sommar blir det inte fråga om.

– Jag kan inte säga när det blir av, men det kan ta flera år, säger Mats Christenson.