Tantobadet ett steg närmre en bastu

Snart kan det kanske badas bastu vid Tatolundens badplats.
Snart kan det kanske badas bastu vid Tatolundens badplats.
Tantobadet har fått en bastuförening.

Badet är därmed är ett steg närmre att få en strandbastu.

I höstas röstade Södermalms stadsdelsnämnd ja till ett medborgarförslag om att bygga en bastu vid Tanto strandbad. En bastuanläggning skulle förlänga badsäsongen och skapa mervärde till badet, tyckte stadsdelsnämnden.

Men en förutsättning för att bastun ska kunna byggas är att det bildas en bastuförening, som tar på sig ansvaret för bland annat skötsel och bokningar.

Nu har en förening bildats, ”Tanto bastuförening”, som en offentlig grupp på Facebook. En av gruppens grundare skriver till Mitt i Södermalm att det vore roligt om gruppen får fler medlemmar.

Ett konstituerande möte kommer att hållas för intresserade den 14 februari klockan 18 på Zinkensdamms hotell och vandrarhem.

Den nya bastuanläggningen är tänkt att ligga i vattnet i anslutning till nuvarande bryggor, den planeras kosta 350 000 kronor att bygga och ska vara tillgänglighetsanpassad.