Kyrkan tappar medlemmar i Stockholms län

32,3 procent av de nyfödda barnen i Stockholms län döptes förra året. Stockholm står där med för den lägsta dopfrekvensen i landet, enligt ny statistik från Svenska kyrkan.

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar i Stockholms län. Kyrkan hade vid årskiftet 11 400 färre medlemmar i länet än vid årslutet 2016 ett år tidigare.

Det procentuella medlemstappet var störst i Salems kommun, minus 3,24 procent.

I två av länets 26 kommuner ökade däremot medlemsantalet, det var i Sundbyberg och Värmdö.


Medlemmar i kyrkan

Antal medlemmar 2016 och 2017 i länets kommuner.

Källa: Svenska kyrkan


Antalet som döps minskar också. Stockholm har lägst dopfrekvens i landet. Det vill säga här döps procentuellt minst andel av de födda barnen. Det rapporterade bland annat Ekot om på tisdagen.

Flest dop, procentuellt sett, sker i Norrbottens län, med knappt 62 procent. Följt av Värmland, med 58 procent.

– Storstad, större städer och pendlarkommun i närhet av storstad, där har vi en tydligt lägre dopfrekvens än i övriga landet, säger Pernilla Jonsson, ansvarig för analys hos Svenska kyrkan, till Ekot.

Hon tror att en sekulariseringstrend förklarar detta.

I Stockholms län döptes högst andel barn i Danderyd och lägst andel i Botkyrka.


Så många döps

Antal och andel barn som döptes i länets kommuner under 2017.

Källa: Svenska kyrkan