Tar strid mot nya bostadskön

Kring nyår börjar Signalisten att lämna lediga lägenheter till Stockholms stads bostadskö.

Men nyordningen fortsätter att skapa protester och på nätet är debatten het.

Reaktionerna på Signalistens nya policy kring hur lägenheterna förmedlas har väckt känslor. Många har varit glada över att lotteriet upphör, men många har också tyckt att det nya systemet, där alla i hela Sverige kommer att kunna söka lägenheterna, är mer orättvist än lotteriet.

Karl-Johan Gaverus från Bergshamra tog fasta på frustrationen och skapade Facebook-gruppen ”Ett öppet brev till alla er som söker lägenhet hos Signalisten”. Där blev gensvaret större än han hoppats och sedan en knapp månad finns även en protestsida med namninsamling, som han skapat tillsammans med barndomsvännen Joel Pietros.

Tanken är att, när man fått in tillräckligt många underskrifter, överlämna dessa till ­Signalistens ordförande Leif Bergmark (M) samt vd Catarina Johansson Nyman.

Karl Johan Gaverus, som inte tycker att vare sig det nya eller det gamla systemet är klockrent, menar att av två onda ting är ändå ett bostadslotteri bäst.

– Då finns åtminstone möjligheten att få en lägenhet snabbt. Lösningen som man valt nu är i alla fall helt fel, säger han.

Han kommer med två förslag som han tror skulle fungera bättre och kännas mer rättvist för många Solnabor. Till exempel skulle hälften av Signalistens lägenheter kunna lottas ut och den andra halvan gå till bostadskön. Eller ännu hellre skulle Signalisten skapa en helt egen bostadskö som gynnade Solnabor.

– Nu får vi som inte står med i Stockholms stads bostadskö ställa oss sist och köa efter ”våra” lägenheter mot alla andra, säger han.

Leif Bergmark, ordförande i Bostadsstiftelsen Signalisten, försvarar dock reformen, som införs någon gång kring ­nyårsskiftet.

– För mig är Solna del i en större helhet. Skulle vi ha en kö specifikt för Solnabor skapar vi ett reservat. Jag vill ju till exempel att även Solnabor ska kunna söka lägenhet i hela Stockholm.