Min lokala hjälte

Tårta efter kravallerna i Husby

Järva Omkring 150 Järvabor dök upp när stadsdelsförvaltningarna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta tillsammans med Västerortspolisen tackade dem som ställde upp under oroligheterna i maj.

Vid träffen i Kista kom personer som är aktiva i föreningar, moskéer och kyrkor, föräldrar och andra frivilliga. Vissa har länge varit nattvandrare, andra blev aktiva i samband med oroligheterna.

Både frivilliga och professionella tackades av ordförandena i stadsdelsnämnderna, Bo Sundin i Rinkeby-Kista och Ann-Katrin Åslund i Spånga-Tensta. Biträdande polismästaren Stefan Hector vid Västerortspolisen hyllade alla frivilliga krafter för deras insatser.

Nattvandrarna Maria-Paz Ujeda och Leo Sutic hugger in på tårtan.