ANNONS

tät trafik i hamnarna i stockholm

ANNONS

Stockholm Nästa 8,5 miljoner passagerare reste till och från hamnarna i Stockholm under förra året, enligt myndigheten Trafikanalys. Stockholms hamnar är därmed de mest trafikerade i landet före hamnarna i Helsingborg.

Av statistiken, som gäller både passagerar- och godstrafik, framgår det att antalet kryssningspassagerare till Sverige fortsätter att öka. Godstrafiken visade en liten ökning.