ANNONS

Tätare trafik för långpendlare

regionaltåg Knivsta station
Ny storsatsning på regionaltrafiken Stockholm-Mälardalen.
Representanter för de sex länen i Stockholm-Mälarregionen har kommit överens om en ny satsning på regionaltågtrafiken. Det innebär flera nya tåg, tätare trafik och ett nytt biljettsystem.
ANNONS

Den nya regionaltågtrafiken kommer succesivt att börja byggas upp under nästa år, i samband med att citybanan tas i bruk. Det kommer till slut att rulla 33 nya tåg i regionaltrafiken Stockholm-Mälardalen. Det kommer innebära att det blir tätare turer och färre byten för personer som pendlar över länsgränserna.

– Dagens pendeltrafik är inte modern. Det är gles trafik och det fungerar inte med hur situationen ser ut för många pendlare. Hela regionen växer och det finns många som antingen studerar eller arbetar i ett län, men bor i ett annat och vi vill göra det enklare att röra sig över länsgränserna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd och styrelseordförande MÄLAB.

Redan den 11 december i år startade satsningen på regionaltrafiken med tätare turer på Svealandsbanan som bland annat går mellan Stockholm och Eskilstuna.

Upphandlat tåg för 3,5 miljarder

De sex landstingen som berörs kommer att öka sin satsning på regionaltrafiken från 180 miljoner kronor idag till 360 miljoner kronor år 2020. Stockholms län står för 60 miljoner av ökningen. De nya tågvagnarna som kommer att tas i bruk under 2019 är redan upphandlade och kommer kosta närmare 3,5 miljarder kronor.

– Jag tycker alltid att det är bra att satsa på kollektivtrafik. Jag tycker att det är en prisvärd satsning med tanke på hur mycket trafik vi får. Det mesta av satsningen tror vi även kommer att betalas genom fler resenärer och biljettköp, säger Tamsons.

Även oppositionen i Stockholms län är positiva till satsningen och menar att det väl spenderade pengar.

– Över 41 procent av invånarna pendlar över kommungränserna. Att köpa in fler tåg är en välbehövlig investering som betalar sig längre fram i tiden. Genom att förbättra och underlätta arbetspendlingen för resenärerna minskar vi också ett ökat bilresande samtidigt som vi stärker regionens tillväxtkraft, säger Talla Alkurdi (S), oppostitionsråd.

Nytt biljettsystem

I samband med den utökade tågtrafiken kommer det även att införas ett nytt biljettsystem under hösten 2017. Det innebär att resenärer som kommer att kunna köpa biljetter som gäller både i regionaltrafiken och i lokaltrafiken i de berörda länen. På så sätt kan man med samma biljett välja att resa med till exempel regionaltåg eller pendeltåg på samma sträcka.

– Tidigare har de som pendlat över länsgränserna varit tvungna att köpa till biljetter för att resa vidare med lokaltrafiken. Det är få som bara åker mellan till exempel Stockholms central och Uppsala C, säger Kristoffer Tamsons.

ANNONS

Innebär det en prisökning för regionaltågsbiljetterna?

– Det kommer att bli något dyrare att köpa interregionalkort än det är idag, men för de som även reser med lokalkort kommer det att bli billigare, säger Tamsons.

Fakta

Pendlarbiljetter

  • Hösten 2017 införs nya pendlarbiljetter.
  • De kommer att gälla både på regionaltåg och den trafik som bedrivs av Länstrafiken Örebro, SL, UL, Sörmlandstrafiken, VL och Östgötatrafiken.
  • Det blir därmed möjligt att göra en anslutningsresa utan krav på tilläggsbiljett, eller växelvis resa med t ex regionaltåg och SL-pendeltåg på samma sträcka.
Källa: SLL
Fakta

Reasande i Stockholm-Mälardalen

  • Stockholm-Mälarregionen omfattar ca 40 procent av Sveriges befolkning och sysselsättning och växer snabbast i landet.
  • Regionen väntas ha 1,3 miljoner nya invånare och 600 000 arbetstillfällen till 2050.
  • I Stockholm-Mälarregionen sker dagligen mer än 750 000 arbetsresor över kommungränser, varav över en halv miljon i Stockholm län, samt ca 150 000 arbetsresor överlänsgräns.
Källa: SLL
ANNONS