ANNONS

Taubes arvingar förlorade tvist

ANNONS

STOCKHOLM I förra veckan avgjordes slutligen den märkliga skattetvisten efter Evert Taube.

Det finns ingen skatteskuld, inte heller någon tvist mellan de sju arvingarna, där Sven-Bertil Taube är en. Det är Skatteverket som tvistar. Det sista av dödsboets tillgångar, däribland upphovsrättigheterna, skrevs över på arvingarna 1997. Men Skatteverket anser inte att det gick rätt till och har drivit frågan.

– Arvingarna har betalt skatten för royaltyintäkterna, men Skatte­verket anser att den skulle ha betalts av dödsboet i stället. Nu har verket fått rätt, men dödsboet har inga tillgångar, säger advokat Carl Magnus Lilienberg.

ANNONS