Tavla ska visa Essingefåglar

Lilla Essingen En Lilla Essingenbo skickade i mars ett förslag till stadsdelsnämnden om att sätta upp en informationstavla över vilka fåglar som man kan se på ön.

En bra idé tyckte ansvariga som nu föreslår nämnden att ordna med en tavla över fåglarna i Stockholms vatten som kan sättas upp på Lilla Essingen.