ANNONS

Tävlan i skrytprojekt ingen självklar succé

Tyresö View kallas för god vardagsarkitektur.
Tyresö View kallas för god vardagsarkitektur.
Skyskrapan skulle bli ett landmärke med utsikt till Sandhamn.
Skyskrapan skulle bli ett landmärke med utsikt till Sandhamn.
Snabbcykelvägen togs bort efter protester från Lidingöborna.
Snabbcykelvägen togs bort efter protester från Lidingöborna.
Nacka Forum skulle bli en tvåvånings-galleria. Den blev dubbelt så stor.
Nacka Forum skulle bli en tvåvånings-galleria. Den blev dubbelt så stor.
Monstergallerior och galet höga hus ingen vill ha är exempel på kommuners vilda planer för att göra sig ett namn. Ibland blir det bra – ibland inte. Mitt i listar värst och bäst i Nacka, Värmdö, Tyresö och Lidingö.
ANNONS

Allt fler höga byggnader börjar resa sig och planeras runt om i Stockholm och kommunerna på Södertörn är inget undantag. Numera är det oftast privata aktörer som bygger, men kommunerna hejar på.

– Kommunerna vill behålla servicen för medborgarna eller bygga ut den. Då är det viktigt att behålla befolkningen eller att befolkningen växer. Och gärna med folk som betalar mycket skatt, säger Tor Lindstrand från KTH Arkitekturskolan.

Nya kommuninvånare

Men prestigeprojekten som ska bidra till att locka nya kommuninvånare, besökare och investerare till kommunerna går inte bara på höjden. Det kan lika gärna handla om ett stort köpcentrum som ska ge mer handel i kommunen, eller någon annan attraktion som ska dra folk eller fylla en funktion som tidigare saknats.

Amerikanske professorn Richard Florida har lanserat termen ”den kreativa klassen”. Enligt professorn är det bra för orterna att locka till sig de här människorna.

– Teorin går ut på att med den kreativa klassen följer högre fastighetsvärden, innovativa företag och entreprenörskap. Floridas teorier har fått stort genomslag i Sverige. Och jag skulle säga att arkitektur kan användas i det här syftet.

Segregation en risk

En invändning mot Floridas teorier brukar vara att de bygger på ett marknadsekonomiskt tänk och riskerar att skapa segregation.

– Staden är inte till bara för dem som har råd. Rätten till staden och rätten att påverka stadens utveckling är en av vår tids stora frågor, säger Lindstrand.

Tor Lindstrand tar Fittja i Botkyrka som ett exempel. I Fittja ska investerare bland annat bygga 18 våningar höga Fittja Tower, men också konsthall och nytt bibliotek.

– Det finns stora ambitioner här. Fittja är en plats som haft ganska lite investeringar i årtionden men som plötsligt kan dra till sig intresse. Förhoppningen är att utveckla stadsdelen i en positiv riktning. Här är det viktigt att allmänna och kommersiella aktörer lyckats att samverka och framförallt att lokalbefolkningens intressen kommer till uttryck.

ANNONS

Vända en motgång

Ekonomer brukar också tala om Bilbaoeffekten. Enligt The Economist är bygget av Guggenheimmuseet i Bilbao 1997 ett lyckat exempel på hur en stad kan vända en negativ trend. Tidningen kallar museets samling för ”modest” men arkitekturen ”framstående”. Museet drar fortfarande många besökare utifrån och hade redan tre år efter öppnandet dragit in skatter till regionen som överträffade kostnaderna.

– Byggandet av Guggenheimmuseet gav ringar på vattnet, säger Lindstrand.


Tyresö: Skrapan blev accepterad

Tyresö kommun har sagt att man ska vara den mest attraktiva kommunen i regionen 2030. För att nå målet krävs ett modernt centrum med urbana kvaliteter, resonerar man. En del i arbetet har varit att bygga Tyresö View – 23 våningar högt och länets tredje högsta bostadshus. Men inför bygget var huset en vattendelare där många äldre var emot.

– Det ser inte trevligt ut, man ska hålla en låg profil som smälter in bättre i omgivningen, sa Maud Brasch, Tyresöbo sedan 40 år, till P4 Stockholm i maj 2011.

I politiken stod främst MP för motståndet. De vill ha en betydligt lägre byggnad och fler hyresrätter i centrum.

I dag tar de dock saken med ro.

– Jag tycker att det blev okej men invändningen om höjden kvarstår. Jag är inte mycket för att gråta över spilld mjölk, men det hade absolut sett annorlunda ut om vi haft majoritet, säger Peter Bylund (MP).

Fredrik Saweståhls (M), kommunstyrelsens ordförande, uppfattning är att folk gillar Tyresö View:

– Det var en viktig start på vad vi lovat, att göra om centrum och läka såren från 1960-talet. Tyresö har fått en märkesbyggnad. Det fanns en del kritik i början men nu är folk ganska stolta.


Bilden är ett montage.

Värmdö: Högt mål i helt fel tid

”The sky’s the limit” kan ha varit den devis entreprenören Dag Landvik utgick ifrån när han i ett öppet brev till invånarna förklarade att bygget av en ny skyskrapa skulle göra Värmdö till mötesplats för världen.

”Landets högsta skyskrapa i Gustavsberg”, skriver SVT i oktober 2008, och meddelar att notan kan landa på upp mot 1,5 miljard kronor.

Lars-Erik Alversjö, ordförande i Värmdös bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnd, minns projektet väl.

– Man skulle kunna se ut över hela skärgården och som jag minns det sitta i en roterande restaurang och se ända till Sandhamn, var det tänkt.Men var nog mindre uppskattat av de som satt i skärgården och fick se en 200 meter hög skyskrapa.

Samtidigt menar han att det bara kan ha varit fråga om dålig tajming.

– Man skulle kanske vara mer positivt inställd till det nu.

Dag Landvik skrattar nostalgiskt när vi frågar om skrapan:

– Jo, jag tycker ju att den var urtjusig. Det är nästan det enda jag ångrar i dag – att den aldrig blev av.


Lidingö: Cykelväg som gick fel

3,5 miljoner kronor kostade den skattebetalarna. Snabbcykelvägen längs Norra Kungsvägen skulle förenkla för Lidingöbor som vill cykelpendla.

– Det ena är att man vill göra cykelbanorna säkrare. Det andra är att man vill göra det mer attraktivt för de som cyklar. Snabbcykelspåret är ett sätt att främja cykling, har trafiknämndens ordförande Christer Åkerhielm (M) tidigare sagt till Mitt i.

Cykelvägen började byggas i höstas och skulle ha stått färdig i december. Men i november stoppades bygget efter högljudda protester .

Kritiken handlade om att cykelvägen var onödig, eftersom det redan finns gång- och cykelväg bredvid bilvägen och att utrymmet för cykelvägen togs från bilvägen, vilket försämrade framkomligheten för bilarna.

Under pausen tickade kostnaden för cykelvägen på, med 50 000 kronor om dagen.

Kommunen tog ett nytt beslut och vägen återställdes. För de 3,5 miljonerna fick skattebetalarna – ingenting.


Nacka: Gallerian blev ett monster

Gillberg arkitekter AB, var den arkitektbyrå som tog fram den ursprungliga versionen av Nacka forum, då en galleria i två våningar. Sedan har forumbyggnaden blivit dubbelt så stor, säger Ulf Gillberg, vd på arkitektbyrån.

– I dag är byggnaden monstruös. Helt förskräcklig, byggnaden har ingen hållning, ingen arkitektonisk utformning. När vi byggde var det meningen att byggnaden skulle vara anpassad till miljön, och mer finskalig, säger Ulf Gillberg.

– Skryt var det inte, det är rent kommersiella skäl att byggnaden ser ut som den gör, den är ett uttryck för en stark aktör som gör vad den vill. Men det är inget kul för Nacka. I dag signalerar byggnaden förort så det skriker om det.

Sofia Rundström är centrumchef i Nacka forum. Hon är ny i rollen som centrumchef och säger att hon inte har information om varför byggnadens utsida ser ut som den gör

– Jag vet att vi köpte Nacka forum på 90-talet och att vi ständigt har och är måna om utseendet på anläggningen, bland annat med invändig förnyelse med inspiration från vår omgivning, till exempel från skärgården.