Tävling ska få fler att cykla till skolan

Arkivbild på barn som cyklar.
Arkivbild på barn som cyklar.
Många föräldrar i Huddinge skjutsar sina barn till skolan, trots att barnet kanske i själva verket vill ta sig dit på egen hand. För att få fler barn att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan ordnar kommunen i veckan en tävling mellan skolorna.

Att fler barn ska ta sig själva till skolan är ett mål som många kommuner, däribland Huddinge, har som mål. Förutom hälso- och miljöfördelar handlar det till stor del om att minska biltrafiken utanför skolorna, så att vägen dit blir säkrare för dem som tar sig fram på två hjul eller till fots.

Som en del i kommunens satsning på säkrare skolvägar utmanas den här och nästa vecka eleverna från förskoleklass upp till sexan att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan. Den skola som lyckas få flest elever att ta sig till skolan utan motorkraft belönas med ett pris på 5000 kronor.

– Det brukar vara bra uppslutning och många som är positiva till att göra det här eftersom trafiksituationen utanför skolor är något som engagerar många. Att föräldrar skjutsar sina barn till skolan skapar en osäkerhet kring skolorna, säger Emma Lidell, projektledare för Säkra Skolvägar i Huddinge kommun.

Säkrare skolvägar

Tävlingen är en del av en större satsning där kommunen på olika sätt arbetar för att göra vägen till skolan mer säker och hållbar. Ofta hör skolor själva av sig till kommunen när de upplever problem med trafiken utanför skolan. Då kommer trafikplanerare dit och undersöker hur många som blir skjutsade och hur eleverna själva skulle vilja ta sig till skolan.

– Då visar det sig ofta att många barn vill ta sig själva till skolan, och då kan vi hjälpa till med olika åtgärder för ett hållbart resande, säger Emma Lidell.

En av åtgärderna som används är såkallad vandrande skolbuss, det vill säga att föräldrar turas om att ”skjutsa” flera barn till fots. Då förser kommunen barnen med reflexvästar. En annan är att inrätta avlämningsplatser, där föräldrar kan lämna barnen en bit ifrån skolan. En förutsättning är då att resten av vägen är trafiksäker och har bra förbindelser.

Emma Lidell tror att många skjutsar sina barn på grund av vana, stress och att man själv tar bilen till jobbet.

– Vi förstår att det finns kommuninvånare som har svårt att ta sig på andra sätt än med bil, men för de som kan göra det är det bra, eftersom man lär barnen att anamma ett hållbart sätt att ta sig dit man ska.