ANNONS

Tävling kan avgöra Hågelbys framtid

Regeringen sa nej till att bygga inom strandskyddat område vid Aspen. Därför blev parterna tvungna att ta fram nya avtal, men samarbetet ­mellan kommunen och Familjen Lindgren AB havererade.
Regeringen sa nej till att bygga inom strandskyddat område vid Aspen. Därför blev parterna tvungna att ta fram nya avtal, men samarbetet ­mellan kommunen och Familjen Lindgren AB havererade.
Efter många satsade miljoner sprack samarbetet mellan kommunen och Familjen Lindgren AB.

Nu vill kommunalrådet Katarina Berggren (S) jobba vidare med nya intressenter.

Familjen Lindgren överväger att gå till domstol.
ANNONS

Det finns många intressenter för Hågelbyparken, hävdar både kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) och kommundirektör Mattias Jansson. Enligt Katarina Berggren kommer en politisk styrgrupp de närmsta veckorna att diskutera framtiden.

– Det är redan aktörer som vänt sig till kommunen med intresse. Intentionen att förverkliga ett utvecklat besöksmål finns kvar. Men innehållet är flexibelt, säger hon.

Det är inte säkert att det blir exempelvis ett vattenland i parken?

– Nej, vi behöver tid att fundera, säger Katarina Berggren.

Mattias Jansson berättar att tjänstemännen nu kommer att föreslå en öppen process där olika intressenter får tävla.

– De får presentera sina idéer, precis som vi lade upp det med Stockholm Ski Center. Men hur processen ska se ut får politikerna bestämma, säger han.

Får man föreslå något annat än en familjepark, till exempel en medeltidsby?

– Nej, det gäller en form av familjepark.

Det var i början av förra veckan som kommunen gick ut med att samarbetet med Familjen Lindgren AB spruckit. Avgörande för det avbrutna samarbetet blev regeringens beslut i höstas där den sade nej till byggnationer vid sjön Aspen. Därför hamnade parterna i ett läge där ett nytt exploateringsavtal måste fram. Men något avtal kunde de aldrig enas om.

ANNONS

Kommunen ville att ett nytt avtal skulle utgå från en mycket högre värdering av mark och hus i Hågelby (se faktaruta). Kommunen befarade att EU annars skulle kunna döma Botkyrka för att ha gynnat ett enskilt företag. Den ­tidigare värderingsprincipen fanns överenskommen i ett ramavtal från 2008, men kommunen hävdar att ramavtalet föll i samband med regeringens nej.

– Kommunen ändrar spelreglarna fullständigt. Jag känner stor, stor frustration, säger vd John John Lindgren.

Han uppger att företaget lagt ner bortåt 30 miljoner kronor på planerna och att man dessutom i onödan köpt fastigheten Skrävsta gård.

– Det är inte omöjligt att vi går till domstol, säger han.

Men kommundirektör Mattias Jansson betvivlar att företaget skulle ha framgång i domstol.

– Grunden för att begära skadestånd finns reglerad i avtalen. Men nu finns ju inte längre några avtal. Och de har avbrutit förhandlingarna.

Jag känner stor, stor frustration.John John Lindgren, vd

Fakta

Ny värdering skiljde kraftigt

Kommunen har i år vid en värdering utifrån ”sedvanlig praxis” kommit fram till att mark och byggnader i Hågelby är värda 53 miljoner kronor.

Men kommunen och Familjen Lindgren AB var 2012 bundna av ett ramavtal från 2008 med en annan praxis för värdering.

Därför kom parterna i stället fram till ett värde på 20,5 miljoner – en värdering som oppositionen var mycket kritisk mot.

Källa: Botkyrka kommun.

ANNONS