ANNONS

Tävling lockade till nattvandring

Efter flera tröga år har det skett ett uppsving för nattvandringen i Vallentuna.

– Det knyter vuxna närmare ungdomarna, säger Thomas Lindberg, ungdomssamordnare.
ANNONS

En rejäl satsning på att få föräldrar till högstadieelever att nattvandra i Vallentuna kommun har gett resultat.

Ett tiotal olika föräldrar har varit ute och nattvandrat varje helg under hösten. Det är en fördubbling jämfört med föregående år, enligt Thomas Lindberg ungdomssamordnare i Vallentuna kommun.

– Det har varit bra med folk, säger han.

En sak som lockade föräldrarna ut i natten var en tävling där den klass som fick ut flest föräldrar vann en dag på Laserfortet.

– Det har triggat barnen att vilja få ut sina föräldrar, säger Thomas Lindberg.

Vann gjorde klass 8A på Vallentuna friskola.

Höstens nattvandring har inte byggt på eldsjälar som varit ute varje helg. I stället har idén varit att fördela bördan. Föräldrarna i varje klass har kallats klassvis till ett visst datum. Kommunen har använt samma metod tidgare.

– Men i år gjorde vi en extra stor inbjudan till alla skolor i kommunen, säger Thomas Lindberg.

Han påpekar att det inte handlar om att tvinga någon att gå ut.

ANNONS

– Vi ber snällt, vi beordrar inte.

Ytterligare en faktor som fått fler vuxna ut i natten är ett riktat föreningsbidrag som Thomas Lindberg hoppas på även nästa år. Föreningar som ställt upp med vuxna har fått ett bidrag för det.

Tre föreningar har nappat: Brottby SK, Vallentuna BK och Kårsta 4H. Ännu är det dock inte klart om det riktade föreningsbidraget blir kvar till våren.

Fältgruppens tanke med nattvandringen är att vuxna ska finnas där ungdomarna finns. Genom att vara närvarande och finnas till hands kan nattvandrande föräldrar sprida trygghet bland ungdomarna ute i samhället.

Thomas Lindberg beskriver hösten i Vallentuna som relativt lugn på ungdomsfronten.

– Med några få tråkiga incidenter som undantag är vår bedömning att det har varit lugnt.