ANNONS

Tävling om namn på nya skolan

Nya skolan behöver ett namn.
Nya skolan behöver ett namn.
Ett fint pris utlovas till den som kan komma på ett bra namn på den nya skolan på Campus Vaxholm. Senast första augusti vill kommunen ha in förslagen.
ANNONS

Den nya högstadieskolan för 500 elever på Campus Vaxholm behöver ett namn. Därför har Vaxholms stad utlyst en namntävling. Den som vill komma med ett namnförslag ska lämna det till stadsbyggnadsförvaltningens namnberedning senast 1 augusti.

Beslut om namnet fattas av stadsbyggnadsnämnden 24 augusti.

Redan 2014 uppmanade kommunen allmänheten att föreslå namn på området och byggnaderna i Campus Vaxholm. Enligt kommunen fick namnberedningen då in flera bra förslag. Men när beslut om namn skulle fattas av stadsbyggnadsnämnden var bygget överklagat och därför valde man att avvakta med namnsättning av skolan.