Tomtförening vill ha bort ruttna björkar

Skogås Vid dungen norr om Badudden i Skogås finns dåliga björkar som riskerar att falla ner över gångstigar, det hävdar Dreviksstrand-Skogås tomt-ägarförening.

Föreningen har skrivit ett brev till kommunen där man menar att området inte gallrats sedan 1992. Man vill nu att kommunen tar bort de lutande träden, föreningen söker samtidigt tillstånd att gallra och röja sly.