Teaterrök ska hitta läckor

Så här ska det se ut när ledningarna är hela.
Så här ska det se ut när ledningarna är hela.
Regn- och smältvatten från Herserud och Torsvik ska tas hand om på rätt sätt.
Just nu kontrolleras områdets spillvattenanslutningar efter läckor. Sökningen görs med rök.

Kontrollerna görs med ofarlig teaterrök som leds in via vägbrunnar. Om röken tar rätt väg kommer den ut ur stuprören. Kommer den däremot ut i den så kallade luftaren på taket är det ett tecken på att ledningarna är felkopplade och måste åtgärdas.

– Finns det felkopplingar eller läckor blir det onödigt mycket vatten att ta hand om, bland annat för reningsverket. Dessutom måste avloppspumpar stå och jobba hela tiden och i värsta fall leder det till översvämningar inne i husen, säger Dennis Skoglund från kommunens entreprenör i ett pressmeddelande.