Technomässa i kyrkan blev succé

GRÖNDAL Technomässan i Gröndals kyrka den 19 oktober lockade många danssugna gudstjänstbesökare.

– 160 personer kom och vi hade väldigt roligt, berättar Stina Annehed, musikpedagog i Gröndals kyrka.

Mässordningen med predikan och nattvarden var densamma, men alla texter framfördes till elektronisk musik.