Ted får inte flytta hem från sjukhuset

Ted Bondefalk är färdigbehandlad på sjukhus, men bor fortfarande där i väntan på en lösning.

Nu har domen från förvaltningsrätten kommit – den avslår hans önskan.

– Vi mår fruktansvärt. Nu har allt hopp försvunnit, sämre kan det inte bli, säger Irène Bondefalk, Teds hustru.

De har båda hoppats på att Ted ska få komma hem. Nu vet ingen av dem hur det kommer att bli.

Lokaltidningen Mitt i skrev i början av året om Ted Bondefalk, som har en kanyl i halsen som kräver omvårdnad.

Det började med en utväxt i halsen som krävde flera operationer, varav en gick fel.

Sedan augusti bor Ted Bondefalk på rehabiliteringsavdelningen på Danderyds sjukhus, trots att han är färdigbehandlad. Tyresö kommun vill placera honom på ett särkilt boende, något som Ted Bondefalk dock överklagat. Och nu har domen från förvaltningsrätten kommit, som avslår överklagan.

– Det är ett fruktansvärt slag att de inte låter mig bo hemma. Jag mår hemskt dåligt, säger Ted Bondefalk.

Trollbäckens vårdcentral som han tillhör har sagt att de kan ge en del av den hjälp som Ted behöver. Men han behöver också personal som hjälper honom, något som kommunen då får betala.

– Jag anser verkligen att han bör få vård i hemmet. Jag stöder att han ska få komma hem och att han ska få de insatser han behöver, säger verksamhetschefen Margareta Chesterson på vårdcentralen.

Enligt ett journalblad från Danderyds sjukhus skulle kommunen återkomma med besked, men har fortfarande inte återkommit trots flera försök till kontakt.

Tyresö kommun vill inte kommentera fallet eller om det är så att de har väntat in förvaltningsrättens dom.

– Vi har fått rätt i sakfrågan, men förvaltningsrättens dom går också att överklaga, säger Auli Metsänsalo, biståndschef vid Tyresö kommun.

Är det möjligt att Ted Bondefalk kan få vård i hemmet?

– Vi uttalar oss aldrig i enskilda fall. Men vi kommer att diskutera med personen i fråga.

Ted och Irène Bondefalk har nu tre veckor på sig att överklaga till kammarrätten.

– Allt tar väldigt mycket på krafterna. Nu lutar det mer åt att vi flyttar från kommunen, säger Ted Bondefalk.