Tegelhagen bantas – igen

I området ligger det anrika Tegelbruket.
I området ligger det anrika Tegelbruket.
Planerna för det nya bostadsområdet Tegelhagen utökades från 1 400 till 2 100 bostäder, och protesterna strömmade in.

Nu har förslaget bantats igen.

Bostadsplanerna i Tegelhagen, vid det gamla Tegelbruket i Bro, har diskuterats sedan 2008. Ett förslag på detaljplan skickades ut på samråd 2015 med ett förslag på 2 100 bostäder.

Protesterna lät inte vänta på sig – och 51 yttranden kom in till kommunen. Vissa medborgare var oroliga för att skogen skulle försvinna och att kulturhistoriska byggnader som Fiskartorp och Tegelbruket skulle påverkas negativt.

Nu väntas ett nytt, reviderat förslag på detaljplan skickas ut på granskning i maj-juni. I förslaget backar kommunen och föreslår att 1 600-1 800 bostäder byggs i området.

– Vi har gjort vissa justeringar för att tillmötesgå remissyttrandena. Vi har sparat större sammanhängande naturområden och en bredare zon natur har bevarats mellan Rättarboda och den nya bebyggelsen. Området ska bli mer integrerat i landskapet. Vi har också bevarat mer natur intill Assurs väg mot kyrkan, säger Ulla Gunnars, planarkitekt på Upplands-Bro kommun.

Tre områden med skolor och förskolor planeras och i det nya förslaget ligger skolorna intill naturområden. Ytterligare en byggnad vid Tegelbruket räddas och Fiskartorp skyddas av en ”respektzon”. Även småbåtshamnen minskas i omfång för att rymma 150 båtar.

– Vi hoppas få ett antagande av detaljplanen i höst, men det är något vi inte vet. Det är ett väldigt stort område som tros ta omkring 15 år att bygga. Planen är att börja bygga närmast vattnet och bygga vidare mot järnvägen, säger Ulla Gunnars.

Läs mer om Tegelhagen här:

Ny stadsdel byggs vid Mälaren

Insändare: Naturen i ­Tegelhagen byggs bort

Fakta

Tar 15 år att bygga

Tegelhagen ska ansluta till det planerade bostadsområdet Trädgårdsstaden i Bro.

Flerbostadshus, radhus och villor planeras, liksom butiker, skolor och en badplats.

1 600-1 800 bostäder planeras inom 15 år.

Källa: Upplands-Bro kommun