ANNONS

Beslut om Tekniska nämndhuset fördröjs

Tekniska nämndhuset
Frågan om Tekniska nämndhuset fortsätter att debatteras.
Alliansen fortsätter att argumentera för att bygga bostäder vid Tekniska nämndhuset och flytta arbetsplatserna till ytterstaden.
På nästa fullmäktige kommer partierna att återremittera förslaget om att renovera Tekniska nämndhuset.
ANNONS

Ståndpunkterna i sakfrågan är på inget vis nya. Majoriteten vill renovera Tekniska nämndhuset och göra fastigheten till en modern arbetsplats medan alliansen vill se bostäder på samma plats.

Det nya är att allianspartierna nu aviserar att man på nästa kommunfullmäktige, den 29 januari, kommer att återremittera förslaget. Oppositionen har nämligen möjlighet att göra en så kallad minoritetsremiss då detta endast kräver en tredjedel av rösterna.

Sannolikt innebär detta bara att beslutet skjuts upp till det efterkommande sammanträde.

– Tekniska nämndhuset är idag en sluten byggnad som under kvällstid står tom och skapar ett stadsmässigt sår mellan City och västra Kungsholmen. Nu har vi en chans att istället få ett nytt intressant tillskott i stadsbilden innehållandes bostäder, handel, serveringar och andra mötesplatser, säger Erik Slottner, gruppledare för KD, i ett pressmeddelande.

ANNONS