Telefonplan växer med 300 lägenheter

TELEFONPLAN På torsdag väntas politikerna i stadsbyggnadsnämnden godkänna bygget av 300 lägenheter, 15 stadsradhus och en förskola intill Konstfack vid Telefonplan.

– De här nya bostäderna är en del i vår satsning på att fortsätta omvandla Telefonplan från ett industriområde till en blandad stadsbebyggelse med bostäder, arbetsplatser och service, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

Den nya bebyggelsen varierar från två våningar höga stadsradhus till ett högre hus med 16 våningar.

Detaljplanen är indelad i tre kvarter med lokaler i bottenplan. Det västra kvarteret inrymmer även en förskola med sex avdelningar.