ANNONS

S hakar på om konstgräs

ANNONS

SÖDERMALM Socialdemokraterna är positiva till medborgarförslaget om att anlägga en konstgräsplan i Björns trädgård. Partiet vill därför ge tjänstemännen i uppgift att ta fram ett förslag på en plan, med tillägget att de också ska undersöka möjligheten att kombinera konstgräset med en konstfrusen isbana på vintern.