Telefonstrul fick larm att haverera

Nacka Det var troligen teknikproblem och inte ringande personal som låg bakom larmhaveriet på ett äldreboende tidigare i maj.

I en lex Sarah-anmälan angavs att personal misstänktes ha missbrukat telefonerna och på så sätt hindrat larm från att kopplas fram.