ANNONS

Telegrafberget ska bli naturreservat

Telegrafberget i Tyresö blir nytt Naturresarvat
85 meter över havet är Telegrafberget Tyresö kommuns högsta punkt.
Tyresös högsta punkt med omnejd ska bli naturreservat. Även området runt Barnsjön ska skyddas. På så vis får Tyresö kommun inte mindre än åtta naturreservat.

– Men sedan tycker i alla fall jag att det får räcka, säger Dick Bengtson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden.
ANNONS

Att dyka in i skogen vid Brevikvägen för att längs blåbärs- och ljungkantade stigar ta sig upp på Telegrafberget, Tyresös högsta punkt, är en mysig utflykt för både stora och små. Det är häftigt att föreställa sig hur den person som på 1800-talet skötte telegrafen, tog sig upp på berget för att skicka meddelanden om faror vidare, längre ut i skärgården.

Uppe i det utsiktstorn i trä som placerats där telegrafstationen stod, ser man konturerna av såväl Globen som Kaknästornet. Fina inristningar i träräckena vittnar om att kärlekspar velat manifestera sin kärlek där, med den hisnande vackra vyn framför sig.

Tyresö kommuns politiker vill nu att både berget och området runtomkring ska bli kommunens sjunde naturreservat. Under sommaren och hösten ska området inventeras vad gäller natur- och kulturvärden, och planen är att samhällsbyggnadsförvaltningen till vintern ska skicka ut ett förslag på samråd.

– Telegrafberget har ju en historiskt väldigt spännande betydelse. Jag tror att det här är ett populärt och okontroversiellt beslut. Jag tippar att många tror att Telegrafberget redan är ett reservat. Så brukar det vara med populära utflyktsmål, säger Dick Bengtson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Med ungefär en tredjedel skyddad mark tillhör Tyresö kommun de 10 kommuner i hela landet som har mest nationalpark eller naturreservat på sin yta . I Stockholms län är det bara Salem, Huddinge och Vaxholm som för tillfället har mer skyddad mark, enligt SCB.

Framöver vill de styrande politikerna att även området runt Barnsjön ska skyddas.

– Men efter det tycker jag att det räcker. Både Telegrafberget och Barnsjön handlar ju om ganska små ytor, men vid Barnsjön vet vi ännu inte exakt hur mycket vi ska ta med runtomkring, säger Dick Bengtson.

Enligt Ulf Birgersson, handläggare på länsstyrelsen, är det upp till den som stiftar reservatet att bestämma vilka regler som ska gälla där. Men har man väl bestämt att ett område ska bli naturreservat är det oåterkalleligt.

– Syftet är ju att bevara de naturmiljöer som man beslutat om, och då ska det ju vara ett varaktigt skydd. När man vid något enstaka tillfälle har upphävt ett reservat har det varit för att stora övergripande samhällsintressen vägt tyngre, säger Ulf Birgersson.

ANNONS

Tyresös andra skyddade områden är Tyresta nationalpark och naturreservat, Alby naturreservat, Hammarbergets naturreservat, Dyviks lövängars naturreservat, Sandholmarnas naturreservat och Klövbergets naturreservat.

Fakta

Meddelanden i skärgården

Telegrafberget är Tyresös högsta punkt – 85 meter över havet.

Telegrafberget heter så eftersom det under mitten av 1800-talet fanns en optisk telegrafstation, där det nu står ett utsiktstorn.

Stationen var en förgreningspunkt och syftade till att skicka meddelanden vidare både öster- och söderut i skärgården.

De optiska telegrafstationerna ersattes sedan av elektrisk telegrafi. Den optiska telegrafen på Telegrafberget monterades ned 1858.

Källa: Wikipedia
ANNONS