telemast i parken fick nej

DJURSHOLM Det blir ingen telemast i Stadsparken intill Vendevägen i Djursholm.

Byggnadsnämnden har sagt nej till en ansökan om att sätta upp ett 30 meter högt torn och en teknikbod för mobiltelefoni i parken.

Nämndens motivering till beslutet är att lokaliseringen är mycket olämplig med hänsyn till parkens naturvärden.

Byggnadsnämnden har också fått en ansökan om uppsättning av en 36 meter hög mobiltelefonimast och en teknikbod vid Enebybergs idrottsplats. Innan beslut fattas i byggnadsnämnden ska grannar och fastighetsägaren yttra sig över förslaget.