Teletorn i reservat orsakar protester

Sollentuna kommun har beviljat ett bygglov för ett teletorn i det planerade naturreservatet i Tegelhagen.

Nu har grannarna överklagat till länsstyrelsen.

Till hösten ska kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott börja slipa på utformningen av det planerade naturreservatet i Tegelhagen.

– Vi ska bjuda in olika intresseföreningar och diskutera avgränsningar, säger utskottets ordförande Thomas Ardenfors (M).

En central fråga för många av grannarna i området har dock redan avgjorts.

I mars beviljade miljö- och byggnadsnämnden ett bygglov för ett teletorn med tillhörande teknikbod på fastigheten Helenelund 7:5 – inom det planerade reservatet. Nu har kommunens beslut att säga ja till masten överklagats till länsstyrelsen. Bakom överklagandet står några privatpersoner som bor i Tegelhagen.

– Det finns ett väldigt stort tryck från allmänheten i området att man måste stoppa det här, säger Erik Åhman som undertecknat överklagandet.

I överklagan har han bifogat bilder på ett annat teletorn Tegelhagen, komplett med en teknikbod nedklottrad med graffiti.

– Det är rent anskrämligt fult!

Erik Åhman anser att den tänkta bebyggelsen skulle ha väldigt negativ påverkan på naturupplevelsen.

– Man borde titta mer på fler alternativa platser, alla alternativ är inte undersökta säger Erik Åhman.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande är inte förvånad över protesterna.

– Samtliga teletorn överklagas, åtminstone i vår kommun.

Även byggplaner som handlar om skolor, vårdhem och bostäder överklagas ofta, och där är det vår uppgift som politiker att väga särintressen mot allmänintresset, säger Oscar Nyströmmer (M).

Han säger att han förstår att de närboende inte vill ha någon mast där, men säger att det handlar om samhällsnyttiga funktioner.

– Med nuvarande regler har vi ingen grund att neka det bygglovet. Även i naturreservat har man rätt att dra ledningar och nödvändig infrastruktur, säger Oscar Nyströmmer.

Man borde titta mer på alternativa platser.Erik Åhman, tegelhagen