Två nya tennisbanor ska byggas på Lidingö

Med de nya banorna så kommer det finnas fler tider för ungdomar att spela tennis på.
Med de nya banorna så kommer det finnas fler tider för ungdomar att spela tennis på.
Två nya tennisbanor och utbyggnad av Nyckelviksskolan. Det är två av de frågor som diskuterades på kommunfullmäktiges möte i Lidingö stadshus i måndags.
Här är besluten som klubbades.

Under måndagens kommunfullmäktigemöte diskuterades allt från lummiga buskar till trafiklekplatser.

Här besluten som klubbades under mötet:

Nyckelviksskolan byggs ut – på egen bekostnad

Nyckelviksskolan vill bygga ut. I går klubbades en ny detaljplan för området. I exploateringsavtalet står det att fastighetsägaren åtar sig alla kostnader för utbyggnaden. Kommunfullmäktige godkände exploateringsavtalet.

Två nya tennisbanor på ön

Lidingö tennisklubb vill utöka verksamheten och planerar för att bygga två nya tennisbanor. Klubben vill låna 28 miljoner kronor till projektet och har ansökt om kommunal borgen. Partierna i kommunfullmäktige var positiva till utbyggnaden och röstade ja för att Lidingö stad ska gå i borgen för tennisklubbens banklån.

Nej till trygghetsvakter – för närvarande

Flera motioner var uppe i kommunfullmäktige under kvällen. Bland annat Liberalernas motion angående trygghetsvakter på ön. Lidingöbor känner sig otrygga och införandet av trygghetsvakter skulle göra att ön upplevas säkrare, enligt Liberalernas motion.

Kommunstyrelsen svarade att man såg positivt på Liberalernas motion och att man ska ta med sig frågan om trygghetsvakter i det fortsatta trygghetsarbetet. Liberalerna hade gärna sett att den motionen hade röstats igenom och reserverade sig mot beslutet.

En annan motion handlade om att Lidingö stad borde inför en trafiklekplats, så att barn får möjlighet att lära sig trafikvett från en tidig ålder. Motionen som kom ifrån Iréne Borgevik (SD)  avslogs. Alla partier i fullmäktige yrkade på att man skulle avslå motionen utom SD som reserverade sig mot beslutet.