Ny tennishall – då kan ovanlig orkidé ryka

Orkidén skogsknipprot växer vid Ektorpsvägen där hallen ska byggas.
Orkidén skogsknipprot växer vid Ektorpsvägen där hallen ska byggas.
Höga naturvärden. Entré till Nyckelvikens naturreservat. Förekomst av den relativt sällsynta skogsknipproten.
Nacka naturskyddsförening beklagar att en detaljplan är på gång för en tennishall vid Ektorpsvägen, mellan Bråvallvägen och Värmdöleden.
Bland annat kan en ovanlig orkidé hotas.

Naturskyddsföreningen i Nacka har skrivit ett yttrande till miljöpolitikerna i Nacka.

Detta med anledning av att en ny detaljplan är på gång vid Ektorpsvägen i Nacka kommun.

På platsen planeras en ny tennishall.

Länsstyrelsen har ett yttrande kommit fram till att detaljplanen inte har betydande allmänintresse.

Något Naturskyddsföreningen Nacka ifrågasätter:

– Vi menar att planen har ett betydande allmänintresse då området som berörs har höga naturvärden och är entré, om än inte officiell, till Nyckelvikens naturreservat, skriver naturskyddsföreningen i ett yttrande till miljöpolitikerna i Nacka.

Bland annat växer enligt naturskyddsföreningen en ovanlig orkidé på platsen, skogsknipprot.

Fynd gjordes i somras

Enligt föreningen finns fynd av den relativt sällsynta orkidén på platsen så sent som från sommaren 2016.

– Det är till och med att enligt naturvärdesinventeringen har det nu aktuella området högre naturvärden än den angränsande delen av naturreservatet, skriver naturskyddsföreningen, och fortsätter:

– Vi finner det beklagligt att ingen annan plats (för tennishallen) har hittats.

Ny uppgift

För Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, kommer uppgiften om orkidéförekomsten som en ny uppgift.

”Det är olyckligt när det krockar”

Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljönämnden

– Jag vet ingenting om det, det är en ny uppgift för mig. Det vore intressant att få veta om det finns andra orkidélokaler på andra platser. Det är olyckligt när det krockar, säger Cathrin Bergenstråhle.

Cathrin Bergenstråhle säger att uppgiften om orkidén troligen inte kommer att stoppa detaljplanen. Tennisklubben som vill bygga tennishallen har i många år letat efter en ny plats att bygga en hall på och den här platsen, en bullerstörd fastighet vid Värmdöleden, anses vara mest lämpad.

– Just här är det bullerstört. Då är det en lämplig placering av tennishallen då de som använder hallen inte är störda av bullret. Och hallen kommer att ligga inom räckhåll och cykelavstånd för många barn och ungdomar som spelar tennis, säger Cathrin Bergenstråhle.

Inte rödlistad

Biologen Didrik Vanhoenacker på Naturhistoriska riksmuseet, säger att skogsknipproten inte är en rödlistad orkidé.

– Den bedöms inte vara hotad. Däremot är alla orkidéer fridlyst, vilket innebär att man inte får plockade dem.


Läs mer om Nacka: Här är Fiskisbon som ställer upp i julstressen.

Didrik Vanhoenacker kan inte kommentera om det är en lämplig plats att bygga på eller inte, hans myndighet tar inte sådana beslut. Däremot säger han att de här fallen alltid innebär ”svåra avvägningar”:

– Men växten i sig är inte hotad. men området kan ha kvalitéer, att orkidén växer på platsen talar för det, att det finns värden i sig med andra roliga växter i området, säger Didrik Vanhoenacker.

Tillåtet schakta bort

Didrik Vanhoenacker tillägger att bara för att en orkidé växer på en plats som är på väg att detaljplaneläggas, innebär det inte ett hinder för att bygga där. Lagstiftarna har skiljt på förbud att plocka orkidéer, och att schakta bort orkidéer i samband med byggandet.

Det senare är tillåtet.

– Det innebär alltså inte att man inte får schakta bort orkidéer, säger Didrik Vanhoenacker. 

Cathrin Bergenstråhle tror på ett beslut om detaljplanen till sommaren 2017.

Lokaltidningen Mitt i Nacka har sökt Naturskyddsföreningen i Nacka.

Läs mer om Nacka: Julhandeln i Nacka väntas slå rekord.

Läs mer om Nacka: Då ska Nacka nya simhallar stå klara.

Fakta

Orkidé som kan bli en meter

Enligt Naturhistoriska riksmuseets florasajt, Den virtuella floran, är skogsknipprot en ofta storväxt och kraftig byggd orkidé med kort upprätt jordstam.

Stjälken kan bli nästan en meter hög.

Orkidén är ”ganska sällsynt” och förekommer huvudsakligen i Syd- och Mellansverige.

Källa: Naturhistoriska riksmuseet