Tensta 4h satsar på tillgänglighet

Tensta 4h har funnits sedan 1974.
Tensta 4h har funnits sedan 1974.
Tensta 4h-gård vid Spånga by söker en halv miljon kronor för att göra sina lokaler mer tillgängliga. Och stadsdelsförvaltningen är positiv.

På Tensta 4h-gård kan barn och ungdomar både se på, klappa och hjälpa till att ta hand om olika djur. Verksamheten är populär, men ladugården och gångarna kring hagen är inte anpassade efter personer med funktionsnedsättning.

Det vill Tensta 4h-klubb, som driver gården, råda bot på genom att söka en så kallad tillgänglighetsanpassning på 521 000 kronor hos stadsledningskontoret.

– Vi vill verkligen göra en förändring, och vi hoppas kunna göra om stallet, säger Kristina Spano, tillförordnad föreståndare för Tensta 4h-gård.

Förändringarna handlar om att ersätta trappor med ramper och installera ledstänger. Hela inomhusmiljön i stallet ska planeras om så att det går att ta sig fram med rullstol, och kontoret flyttas till nedervåningen så att personalen blir mer tillgänglig.

Boxgränserna, som staketen in till djurens utrymmen kallas, ska sänkas så att alla kan se djuren. Ute på gården ska det bli en påstigningsramp så att även funktionsnedsatta kan sitta upp till häst.

Ansökan om bidrag måste gå genom stadsdelsnämnden, och förvaltningen föreslår att nämnden bifaller ansökan.

Tidigare i veckan beviljades Tensta 4h-klubb också ett föreningsbidrag på 100 000 kronor.

– Dem ska vi satsa lokalt, på integrationen och på att få hit fler barn. Vårt läge är ju ypperligt, nära både Tensta, Rinkeby, Bomsten och Spånga, säger Kristina Spano.

Bland annat vill 4h-klubben utöka sina barngrupper från dagens tiotal till 24 barn, och inrätta en eftermiddagsgrupp särskilt för barn med funktionsnedsättning.

Det verkar överhuvudtaget gå bra för Tensta 4h just nu.

– 2014 hade vi 30 registrerade medlemmar. Nu har vi 130. Det ska bli riktigt kul inför 2016 att se vad som händer, säger Kristina Spano.